Pool swimming (svømmebasseng-modus)

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Pool swimming (svømmebasseng-modus)

Pool swimming (svømmebasseng-modus)

Når du bruker sportsmodus for svømming i basseng, Suunto Ambit2 blir svømmehastigheten målt basert på bassenglengder. Hver bassenglengde danner en runde som vises i Movescount som en del av loggen.

Registrere svømmelogg i basseng:

  1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  2. Trykk på Next for å gå inn i Exercise (trening).
  3. Bla til Pool swimming med Light Lock og velg med Next.
  4. Velg bassengstørrelse. Du kan velge bassengstørrelse basert på forhåndsangitte mål, eller velge egendefinert alternativ for å angi bassenglengde. Bla gjennom alternativene ved hjelp av Start/Stopp eller Lys/Lås, og velg verdi med Neste.
  5. Trykk på Start/Stopp for å starte registrering av svømmeloggen.

indoor swimming