Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.1

Bruk av Foot POD

Ved bruk av fot-POD, blir POD-en automatisk kalibrert av GPS-en ved korte intervaller under trening. Foot POD-en vil imidlertid alltid være kilden for hastighet og distanse når den er tilkoblet og aktivert for den aktuelle sportmodusen,

Autokalibrering av Foot POD-en er standardmessig slått på. Den kan slås av i alternativmenyen for sportmodus under Activate (aktiver), dersom Foot POD-en er tilkoblet og blir brukt i den valgte sportsmodusen.

MERK:

Foot POD refererer både til Suunto Foot POD Mini og enhver annen Suunto ANT+ foot POD.

Du kan kalibrere foot POD-en manuelt for mer nøyaktige hastighets- og distansemålinger. Utfør kalibreringen på en nøyaktig oppmålt distanse, f.eks. på en 400 m løpebane.

Slik kalibrerer du foot POD-en med Suunto Ambit2:

  1. Fest Foot POD-en til skoen din. Se brukerhåndboken for den fot-POD-en du bruker hvis du vil ha mer informasjon.
  2. Velg en sportsmodus (for eksempel Running (løping)) i startmenyen.
  3. Begynn å løpe i normalt tempo. Når du krysser startlinjen, trykker du på Start Stop for å starte registreringen.
  4. Løp en distanse på 800–1000 m (cirka 0,500–0,700 miles) i normalt tempo (f.eks. to runder på en 400 m løpebane).
  5. Trykk på Start Stop når du krysser mållinjen for å stoppe registreringen midlertidig.
  6. Trykk på Back Lap for å stoppe registreringen. Etter at du har stoppet treningen, lagrer du loggen ved å trykke på Start Stop. Hvis du ikke vil lagre loggen, trykker du på Light Lock. Bla gjennom sammendragsvisningen med Next inntil du kommer til distansesammendraget. Med Start Stop og Light Lock justerer du distansen som vises i displayet i forhold til den faktiske distansen du løp. Bekreft med Next.
  7. Bekreft POD-kalibreringen av ved å trykke på Start Stop. Foot POD-en er nå kalibrert.
MERK:

Hvis forbindelsen til Foot POD-en var ustabil under kalibreringen, er det ikke sikkert du kan justere distansen i distansesammendraget. Forsikre deg om at Foot POD-en er tilkoblet korrekt i henhold til instruksjonene, og prøv igjen.

Hvis du løper uten Foot POD, kan du fortsatt motta løperytmen på håndleddet. Løperytme målt fra håndleddet brukes sammen med FusedSpeed, og er alltid aktivert for spesifikke sportsmoduser inkluder løping, stiløping, tredemølle, orientering og friidrett.

Hvis en Foot POD blir funnet ved starten av en treningsøkt, blir løperytmen målt fra håndleddet overskrevet av POD-løperytmen.

Table of Content