Bruke bakgrunnsbelysning og tastelås

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.0

Bruke bakgrunnsbelysning og tastelås

Trykker du på Light Lock tennes bakgrunnsbelysningen. Du kan endre bakgrunnsbelysningen under General / Tones/display / Backlight.

Hold du inne Light Lock låser og frigjør knapper. Du kan endre knappelåsfunksjonene under General / Tones/display / Button lock.

backlight button lock

TIPS:

Velg Actions only-knappelåsinnstilingen for sportmoduser for å unngå ufrivillig start og stopp av loggen. Når Back Lap- og Start Stop-knappene er låst, kan du fortsatt aktivere bakgrunnsbelysningen. Det gjør du ved å trykke på Light Lock. Du kan bytte mellom skjermer ved å trykke på Next og visninger ved å trykke på View.