Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Brukerhåndbok - 2.1

Slik bruker du Barometer-profilen

Barometer-profilen viser gjeldende lufttrykk ved havoverflaten. Dette er basert på referanseverdiene lagt til i innstillingene og det konstant målte absolutte lufttrykket. Se Slik stiller du inn referanseverdier hvis du vil ha informasjon om innstilling av referanseverdier.

Endringer i lufttrykket ved havoverflaten presenteres grafisk i den midtre raden på displayet. Displayet viser registreringen av de siste 26 timene med et registreringsintervall på 15 minutter.

Når Barometer-profilen er aktivert, vises barometerikonet på displayet. For mer informasjon om innstilling av Alti & Baro-profilen, seSlik stiller du inn profiler.

Når Barometer-profilen er aktivert, viser Suunto Ambit2 følgende barometerinformasjon:

  • øverste rad: gjeldende lufttrykk ved havoverflaten
  • midtre rad: en graf som viser luftttrykkdata ved havoverflaten de siste 27 timene (registreringsintervall på 1 time)
  • nederste rad: skift mellom temperatur, tid og referanseverdier for høyde med View

baro mode

Høydereferanse er den siste høyden som ble brukt i modusen Alti & Baro. Det kan være:

  • høyden du har angitt som høydereferanse i Barometer-profilen, eller
  • den siste høyden som ble registrert i Automatisk-profilen før du endret til Barometer-profilen.
MERK:

Hvis du har Suunto Ambit2 festet på håndleddet, må du ta den av for å oppnå nøyaktig temperaturavlesning fordi kroppstemperaturen din vil påvirke den opprinnelige avlesningen.

Table of Content