Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Brukerhåndbok

Stress og restitusjon

Dine ressurser er en god indikasjon på kroppens energinivåer og omsettes til din evne til å håndtere stress og takle dagens utfordringer.

Stress og fysisk aktivitet tømmer dine ressurser, mens hvile og restitusjon gjenoppretter dem. God søvn er en avgjørende del av å sikre at kroppen har de ressursene den trenger.

Når ressursnivåene er høye, vil du sannsynligvis kjenne deg frisk og energisk. Det å ta en løpetur når ressursene dine er høye, betyr at du sannsynligvis vil ha en super løpetur, fordi kroppen har den energien den trenger for å tilpasse seg og forbedre seg som et resultat.

Det å være i stand til å spore dine ressurser kan hjelpe deg til å håndtere og bruke dem på en smart måte. Du kan også bruke ressursnivåene dine som en veiledning til å identifisere stress faktorer, personlig effektive strategier for restitusjonsfremming, samt virkningen av god næring.

Belastning og restitusjon bruker optiske pulssensoravlesinger, og for å få disse i løpet av dagen, må daglig puls være aktivert, se Daglig puls.

Det er viktig at din Makspuls og Hvilepuls er stilt inn for å samsvare med hjertefrekvensen din, for å sikre at du får de mest nøyaktige avlesingene. Som standard er Hvilepuls stilt på 60 spm og Makspuls er basert på alderen din.

Disse HF-verdiene kan enkelt endres i innstillingene i GENERELT -> PERSONLIG.

TIPS:

Bruk den laveste hjertefrekvensen som er målt i løpet av søvnen som din Hvilepuls.

Trykk på den nedre høyre knappen for å bla til stress- og restitusjonsdisplayet.

SF3 RecoveryDisplay

Måleren rundt dette displayet indikerer det helhetlige ressursnivået ditt. Hvis den er grønn, betyr det at du er under restitusjon. Statusen og tidsindikatoren forteller deg din aktuelle status (aktiv, inaktiv, restituerer eller stresset) og hvor lenge du har vært i denne tilstanden. I denne skjermdumpen har du for eksempel vært under restitusjon i løpet av de siste fire timene.

Trykk på midtre knapp for å se et søylediagram over dine ressurser i løpet av de siste 16 timene.

SF3 Resources Graph

De grønne linjene indikerer perioder der du har vært under restitusjon. Prosentverdien er en anslått verdi for aktuelt ressursnivå.

Table of Content