Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Brukerhåndbok

SIKKERHET

Typer forholdsregler for sikkerhet

ADVARSEL:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som vil føre til skade på produktet.
MERK:
  • brukes til å fremheve viktig informasjon.
TIPS:
  • brukes for ekstra tips om hvordan du bruker egenskaper og funksjoner på enheten.

Forholdsregler for sikkerhet

ADVARSEL:

Hold USB-kabelen adskilt fra medisinsk utstyr, som pacemakere og også nøkkelkort, kredittkort og lignende gjenstander. USB-kabelenenhetens kontakt inkluderer en sterk magnet som kan forstyrre funksjonen til medisinsk eller annet elektronisk utstyr og gjenstander med magnetisk lagrede data.

ADVARSEL:

Det kan forekomme allergiske reaksjoner eller hudreaksjoner når produktet kommer i kontakt med hud, selv om produktet er utviklet i tråd med bransjestandarder. Hvis dette skjer, må du straks avslutte bruken og snakke med en lege.

ADVARSEL:

Forhør deg alltid med en lege før du begynner et treningsprogram. Overanstrengelse kan forårsake alvorlig skade.

ADVARSEL:

Kun til fritidsbruk.

ADVARSEL:

Ikke stol helt på GPS-en eller batterilevetiden til produktet. Bruk alltid kart og annet støttemateriell for å ivareta sikkerheten.

FORSIKTIG:

Bruk ikke noen form for løsemidler på produktet, det kan skade overflaten.

FORSIKTIG:

Bruk ikke noen form for insektmiddel på produktet, det kan skade overflaten.

FORSIKTIG:

Kast ikke produktet i restavfallet hjemme, det skal leveres inn som elektronisk avfall for å bevare miljøet.

FORSIKTIG:

Unngå støt- eller fall, produktet kan bli skadet.

FORSIKTIG:

Fargede tekstilstropper kan smitte over på andre stoffer eller hud når de er nye eller våte.

MERK:

Hos Suunto bruker vi avanserte sensorer og algoritmer for å generere beregninger som kan hjelpe deg i dine aktiviteter og opplevelser. Vi gjør vårt beste for å være så nøyaktige som mulig. Informasjonen som våre produkter og tjenester samler inn, er ikke hundre prosent presis, og beregningene de genererer, er heller ikke helt presise. Kalorier, puls, plassering, bevegelsesgjenkjenning, skuddeteksjon, fysiske stressindikatorer og andre målinger er ikke alltid hundre prosent nøyaktige. Suuntos produkter og tjenester er beregnet for fritidsbruk, de er ikke ment for medisinske formål av noe slag.

Table of Content