Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto 9 Brukerhåndbok

Utendørs innsikt

Suunto 9 måler kontinuerlig absolutt lufttrykk ved hjelp av den innebygde trykkmåleren. Basert på denne målingen og høydereferanseverdien, beregnes lufttrykk i høyden og ved havoverflaten.

FORSIKTIG:

Hold området rundt hullene for lufttrykkmåling på venstre side av klokken din fri for smuss og sand. Stikk aldri gjenstander inn i hullene da dette kan skade lufttrykkmåleren.

Sveip opp eller trykk på den nederste knappen for å vise aktuell høyde og barometrisk trykk.

OutdoorInsight

Trykk på displayet for å vise gjeldende temperatur.

OutdoorTemperature

Sveip til venstre eller trykk på midtre knapp for å bytte mellom høydemåling og barometertrendgrafer.

AltitudeGraph

BarometerGraph

Påse at du har innstilt høydereferanseverdien din riktig (se Høydemåler). Du kan finne høyden over havet ved din nåværende posisjon på de fleste topografiske kart eller nettkarttjenester slik som Google Maps.

Endringer i lokale værforhold påvirker høydeavlesninger. Hvis det lokale været skifter ofte, skal du nullstille høydereferanseverdi regelmessig, helst før du starter din neste reise.

TIPS:

Når du er i grafvisning av høyde eller barometrisk trykk, hold den midtre tasten inne for rask tilgang til utendørsinnstillingene hvor du kan justere referanseverdien.

Automatisk høyde-baro-profil

Endringer av både vær og høyde endrer lufttrykket. For å endre disse veksler Suunto 9 automatisk mellom å tolke endringer i lufttrykket som høyde- eller værforandringer basert på bevegelsene dine.

Hvis klokken registrerer vertikal bevegelse, skifter den til høydemåling. Når du er i høydevisning blir den oppdatert med en forsinkelse på maksimalt 10 sekunder.

Hvis du er ved en konstant høyde (mindre enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 12 minutter), tolker den alle lufttrykkendringer som værendringer.

Høydemåler

Suunto 9 bruker barometrisk trykk til å måle høyde. For å få nøyaktige avlesinger må du definere et høydereferansepunkt. Dette kan være reell høyde over havet hvis du kjenner den nøyaktige verdien. Alternativt kan du bruke FusedAlti (se FusedAlti™) for å stille inn referansepunktet automatisk.

Still inn referansepunktet fra innstillingene under Utendørs.

Outdoor settings

Table of Content