Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Spartan Sport Wrist HR Brukerhåndbok - 2.6

Patentvarsel

Dette produktet er beskyttet av patenter og patentsøknader under behandling og deres korresponderende nasjonale rettigheter: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Ekstra patentsøknader er blitt registrert.

Valencell optisk pulssensor brukt i dette produktet er beskyttet av patenter og patentsøknader under behandling og deres korresponderende nasjonale rettigheter. For ytterligere informasjon, gå til valencell.com/patents/.

Table of Content