Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | WITAJ ZIMO 2021 | DARMOWE ZWROTY

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Podręcznik użytkownika

 • Rejestracja ćwiczenia

Rejestracja ćwiczenia

Zegarka można użyć nie tylko do monitorowania codziennej aktywności, ale również do rejestracji sesji treningowych lub innych form aktywności, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne i śledzić postępy.

Aby zarejestrować ćwiczenie:

 1. Załóż czujnik tętna (opcjonalne).

 2. Przewiń w górę do ikony ćwiczenia i wybierz za pomocą środkowego przycisku.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Naciśnij prawy górny lub prawy dolny przycisk, aby przewinąć tryby sportowe, następnie naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać ten, którego chcesz użyć.

 4. Nad wskaźnikiem rozpoczęcia widoczny jest zestaw ikon, który zależy od używanych akcesoriów (takich jak czujnik tętna i podłączony odbiornik GPS). Ikona strzałki (podłączony odbiornik GPS) miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia kolor na zielony. Ikona serca (tętno) miga na szaro podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia się w kolorowe serce przymocowane do paska, jeśli używasz czujnika tętna. Jeśli korzystasz z optycznego czujnika tętna, ikona zmienia się w kolorowe serce bez paska.

  Jeśli korzystasz z czujnika tętna, ale ikona zmienia kolor tylko na zielony (co oznacza, że aktywny jest optyczny czujnik tętna), sprawdź, czy czujnik tętna jest sparowany, zobacz Parowanie czujników POD i czujników, a następnie ponownie wybierz tryb sportowy.

  Możesz poczekać na zmianę koloru każdej z ikon na kolor zielony lub rozpocząć rejestrowanie w dowolnej chwili poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

  Start exercise

  Po rozpoczęciu zapisu wybrane źródło tętna zostaje zablokowane i nie można go zmienić podczas treningu.

 5. Podczas rejestrowania możesz przełączać między ekranami za pomocą środkowego przycisku.

 6. Naciśnij prawy górny przycisk, aby wstrzymać rejestrowanie. Zatrzymaj i zachowaj za pomocą prawego dolnego przycisku lub wznów, naciskając prawy górny przycisk.

  Recording paused

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcje, takie jak ustawianie docelowego czasu trwania, możesz dostosować je przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk. Możesz również dostosować opcje trybu sportowego podczas rejestracji, trzymając naciśnięty środkowy przycisk.

SF3 Sport Mode Options

Po zatrzymaniu rejestrowania zegarek pyta o samopoczucie. Możesz udzielić odpowiedzi lub pominąć pytanie (patrz rozdział Odczucie). Następnie wyświetlone zostaje podsumowanie aktywności, które można przeglądać za pomocą prawego górnego lub prawego dolnego przycisku.

Zapis, którego nie chcesz przechowywać, możesz usunąć poprzez przewinięcie w dół do pozycji Usuń i potwierdzenie za pomocą środkowego przycisku. W ten sam sposób możesz również usunąć zapisy z dziennika.

Log delete Trainer

Korzystanie z wartości docelowych podczas treningu

Istnieje możliwość ustawiania różnych celów za pomocą Suunto 3/Suunto 3 Fitness podczas wykonywania ćwiczeń.

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcję wartości docelowych, można je dostosować przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk.

Sport Mode Targets Trainer

Aby ćwiczyć z ogólną wartością docelową:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Wybierz Cele i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Włącz Ogólne naciskając środkowy przycisk.
 4. Wybierz Czas trwania lub Odległość.
 5. Wybierz swój cel.
 6. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby powrócić do opcji trybu sportowego.

Po uaktywnieniu ogólnych wartości docelowych na każdym ekranie danych widoczny jest pasek postępu.

ZoneDisplay Progress S3F

Powiadomienie otrzymasz też, gdy osiągniesz 50% celu i po zrealizowaniu celu.

Aby ćwiczyć z celem dotyczącym intensywności:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Wybierz Cele i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Włącz Intensywność naciskając środkowy przycisk.
 4. Wybierz Tętno lub Tempo.
 5. Wybierz swoją strefę docelową.
 6. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby powrócić do opcji trybu sportowego.

Podłączany odbiornik GPS

Suunto 3/Suunto 3 Fitness może rejestrować prędkość i dystans podczas biegu i chodu na podstawie ruchów nadgarstka, jednakże pomiar ten należy skalibrować na podstawie osobistej długości kroku i ruchu. Kalibrację można wykonać ręcznie (patrz Speed and distance calibration (Kalibracja prędkości i dystansu)), lub umożliwić automatyczna kalibrację za pomocą odbiornika GPS. Nadgarstkowy pomiar prędkości i dystansu jest zawsze kalibrowany automatycznie podczas korzystania z podłączonego odbiornika GPS.

Oprócz dokładniejszej prędkości i odległości, po podłączeniu odbiornika GPS możesz także śledzić ćwiczenie, które jest widoczne na mapie w aplikacji Suunto app.

Aby użyć podłączonego odbiornika GPS:

 1. Sparuj zegarek z aplikacją Suunto app, patrz Aplikacja Suunto app.
 2. Pozwól aplikacji Suunto app korzystać z usług lokalizacji.
 3. Nie dezaktywuj aplikacji Suunto app.
 4. Uruchom tryb sportowy z wykorzystaniem odbiornika GPS.

Ikona GPS na zegarku miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania i zmienia kolor na zielony po ustanowieniu połączenia z odbiornikiem GPS telefonu.

Nie wszystkie tryby sportowe korzystają z GPS. Jeśli ikona nie jest widoczna, oznacza to, że aktywność w danym trybie sportowym nie wymaga korzystania z GPS, np. bieganie na bieżni mechanicznej, pływanie w basenie, lub że urządzenie Suunto 3/Suunto 3 Fitness nie jest sparowane z telefonem.

UWAGA:

Używanie podłączonego odbiornika GPS zwiększa zużycie energii baterii urządzenia mobilnego. Dokładność GPS może się różnić w zależności od urządzenia mobilnego i warunków otoczenia. Syganł GPS może być blokowany m.in. przez budynki. Dane GPS nie są dostępne w przypadku wszystkich wersji mobilnego systemu operacyjnego, a obsługa tej funkcji może zostać wycofana bez uprzedzenia.

Opcje energooszczędne trybu sportowego

Możesz skorzystać z opcji oszczędzania energii, by wydłużyć czas pracy baterii:

 • Limit czasu wyświetlacza: normalnie wyświetlacz jest zawsze włączony podczas ćwiczenia. Po włączeniu limitu czasu wyświetlacza jest on wyłączany po 10 sekundach, aby zaoszczędzić energię. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Aby włączyć opcje energooszczędne:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Przewiń w dół do pozycji Oszczędzanie energii i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Dostosuj opcje oszczędzania energii zgodnie z upodobaniami, a następnie przytrzymaj środkowy przycisk, aby opuścić opcje energooszczędne.
 4. Przewiń z powrotem w górę do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie, tak jak zawsze.
UWAGA:

Gdy włączony jest limit czasu wyświetlacza, nadal będziesz otrzymywać powiadomienia komórkowe oraz alarmy dźwiękowe i wibracyjne.

Spis treści