Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 9 Podręcznik użytkownika

Dziennik

Możesz uzyskać dostęp do dziennika, przesuwając palcem w dół lub naciskając górny przycisk, aż zobaczysz ikonę dziennika.

Logbook icon

Dotknij wpisu dziennika, który chcesz wyświetlić i przewiń dziennik, przesuwając palcem w górę lub w dół albo naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

Log list

UWAGA:

Wpis dziennika pozostaje szary, aż do zsynchronizowania z kontem internetowym.

Aby zamknąć dziennik, przesuń palcem w prawo lub przytrzymuj naciśnięty środkowy przycisk. Możesz także dotknąć dwukrotnie ekranu, aby powrócić do widoku zegarka.

Spis treści