Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 9 Podręcznik użytkownika

Nawigacja według wysokości

Jeśli nawigujesz po trasie zawierającej informacje o wysokości, możesz także nawigować poprzez zwiększanie i obniżanie wysokości, korzystając z ekranu profilu wysokości. Na ekranie głównym nawigacji (gdzie widoczna jest trasa) przesuń palcem w lewo lub naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć na ekran profilu wysokości.

Na ekranie profilu wysokości wyświetlane są następujące informacje:

  • góra: aktualna wysokość
  • środek: profil wysokości przedstawiający bieżące położenie
  • dół: pozostała wysokość do pokonania w górę lub dół (dotknij ekranu, aby zmienić widoki)

Altitude navigation

Jeśli oddalisz się nadmiernie od trasy, gdy korzystasz z nawigacji według wysokości, zegarek wyświetli komunikat Zboczenie z trasy na ekranie profilu wysokości. Jeśli zobaczysz ten komunikat, przewiń do ekranu nawigacji na trasie, aby powrócić na szlak i kontynuować nawigację według wysokości.

Spis treści