BEZPIECZEŃSTWO

Suunto Ambit3 Peak Podręcznik użytkownika - 2.4

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Rodzaje środków ostrożności

OSTRZEŻENIE:

— stosowane przy opisie procedury lub sytuacji, która może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

PRZESTROGA:

— stosowane przy opisie procedury lub sytuacji, która spowoduje uszkodzenie produktu.

UWAGA:

— służy do podkreślenia ważnej informacji.

PORADA:

— służy do podania dodatkowych wskazówek, dotyczących korzystania z możliwości i funkcji urządzenia.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

NASZE PRODUKTY SĄ WYTWARZANE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI NORMAMI PRZEMYSŁOWYMI, KONTAKT PRODUKTU ZE SKÓRĄ MOŻE JEDNAK POWODOWAĆ REAKCJE ALERGICZNE LUB PODRAŻNIENIA SKÓRY. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA PRODUKTU I ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA.

OSTRZEŻENIE:

PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMU TRENINGOWEGO NALEŻY ZAWSZE ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA. NADMIERNY WYSIŁEK MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

OSTRZEŻENIE:

TYLKO DO UŻYTKU REKREACYJNEGO.

OSTRZEŻENIE:

NIE MOŻNA CAŁKOWICIE POLEGAĆ NA ODBIORNIKU GPS ANI CZASIE PRACY AKUMULATORA. ABY ZAPEWNIĆ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO W TERENIE, NALEŻY KORZYSTAĆ Z MAP I INNYCH DODATKOWYCH POMOCY.

PRZESTROGA:

DO CZYSZCZENIA NIE STOSOWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZNISZCZENIE PRODUKTU.

PRZESTROGA:

NIE SPRYSKIWAĆ PRODUKTU ŚRODKIEM DO ODSTRASZANIA OWADÓW — MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIA POWIERZCHNI.

PRZESTROGA:

PRODUKT JEST URZĄDZENIEM ELEKTRONICZNYM I NIE NALEŻY GO WYRZUCAĆ Z NORMALNYMI ODPADAMI, ABY NIE ZANIECZYSZCZAĆ ŚRODOWISKA.

PRZESTROGA:

NIE UDERZAĆ ANI NIE UPUSZCZAĆ URZĄDZENIA, PONIEWAŻ MOŻE ULEC ZNISZCZENIU.