Blokada przycisków

Suunto Ambit3 Peak Podręcznik użytkownika - 2.4

Blokada przycisków

Blokada przycisków

Przytrzymanie Light Lock blokuje i odblokowuje przyciski.

button lock Ambit3

Zachowanie blokady przycisków można zmienić w ustawieniach zegarka w General (Ogólne) » Tones/display (Dźwięki/wyświetlacz) » Button lock (Blokada przycisku).

Urządzenie Suunto Ambit3 Peak ma dwa ustawienia blokady przycisków: jedno do użytku ogólnego, Time mode lock (Blokada trybu czasu), i jedno do użytku podczas treningu, Sport mode lock (Blokada trybu sportowego).

Time mode lock (Blokada trybu czasu):

  • Actions only (Tylko akcje): Menu startowe i menu opcji są zablokowane.
  • All buttons (Wszystkie przyciski): Wszystkie przyciski są zablokowane. Podświetlenie można włączyć w trybie Night (Noc).

Sport mode lock (Blokada trybu sportowego)

  • Actions only (Tylko akcje): Podczas treningu zablokowane są przyciski Start Stop, Back Lap i menu opcji.
  • All buttons (Wszystkie przyciski): Wszystkie przyciski są zablokowane. Podświetlenie można włączyć w trybie Night (Noc).
PORADA:

Wybierz ustawienie blokady przycisków Actions only (Tylko akcje) dla trybów sportowych, aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie dziennika. Kiedy zablokowane są przyciski Back Lap i Start Stop, w dalszym ciągu można zmieniać ekrany, naciskając przycisk Next, oraz zmieniać widoki, naciskając przycisk View.