Powrót po własnych śladach

Suunto Ambit3 Peak Podręcznik użytkownika - 2.4

Powrót po własnych śladach

Powrót po własnych śladach

Za pomocą funkcji Track back możesz odtworzyć swoją trasę w dowolnym momencie treningu. Urządzenie Suunto Ambit3 Peak tworzy tymczasowe punkty trasy wskazujące drogę do punktu wyjściowego.

Aby powrócić po własnych śladach w trakcie treningu:

  1. W trybie sportowym z uruchomioną funkcją GPS naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wejść do menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigation.
  3. Za pomocą przycisku Start Stop przewiń w menu do pozycji Track back i zatwierdź wybór przyciskiem Next.

Możesz teraz rozpocząć nawigację powrotną po trasie identycznej z poprzednią.

Funkcja Track back może być także stosowana z dziennika do ćwiczeń, które obejmują dane GPS. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w Nawigacja po trasie. Przejdź do pozycji Logbook zamiast Routes i wybierz dziennik, aby rozpocząć nawigację.