Find back (Znajdowanie punktu wyjściowego)

Suunto Ambit3 Peak Podręcznik użytkownika - 2.4

Find back (Znajdowanie punktu wyjściowego)

Find back (Znajdowanie punktu wyjściowego)

Jeśli GPS jest włączony, w urządzeniu Suunto Ambit3 Peak jest automatycznie zapisywany punkt, w którym rozpoczynasz trening. Podczas treningu urządzenie Suunto Ambit3 Peak może prowadzić nawigację bezpośrednio do punktu wyjściowego (lub do lokalizacji, w której zostało zapisane położenie GPS), korzystając z funkcji Find back (Znajdowanie punktu wyjściowego).

Aby znaleźć punkt wyjściowy podczas treningu:

  1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję navigation (nawigacja).
  3. Przejdź do pozycji Find back (Znajdowanie punktu wyjściowego), używając przycisku Start Stop, i zatwierdź wybór przyciskiem Next. Wskazówki nawigacji będą wyświetlane na ostatnim ekranie w wybranym trybie sportowym.