Uwaga dotycząca patentów

Suunto Ambit3 Peak Podręcznik użytkownika - 2.4

Uwaga dotycząca patentów

Uwaga dotycząca patentów

Ten produkt jest chroniony procedurą zgłoszeń patentowych oraz odpowiadającymi jej przepisami krajowymi: EP 11008080, EU designs 001332985-0001 lub 001332985-0002, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,624, US 61/649,632 (pas do pomiaru tętna: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281). Zgłoszono także inne wnioski patentowe.