Autopauza

Suunto Ambit3 Peak Podręcznik użytkownika - 2.4

Autopauza

Autopauza

Funkcja Autopause (Autopauza) zatrzymuje rejestrowanie treningu, gdy prędkość spada poniżej 2 km/h. Gdy prędkość rośnie do wartości powyżej 3 km/h, rejestrowanie jest automatycznie kontynuowane.

Funkcję Autopause (Autopauza) można włączyć i wyłączyć dla poszczególnych trybów sportowych za pomocą zaawansowanych ustawień w serwisie Movescount.

Funkcję Autopause (Autopauza) można włączyć i wyłączyć podczas treningu — nie ma to wpływu na ustawienia wprowadzone w serwisie Movescount.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Autopause (Autopauza) podczas treningu:

  1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
  2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Activate (Aktywuj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Przejdź do pozycji Autopause (Autopauza), używając przycisku Start Stop, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  4. Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock.
  5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby opuścić menu.