Pierwsze kroki

Suunto Kailash Podręcznik użytkownika - 2.0

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Pierwsze uruchomienie zegarka Suunto Kailash przebiega szybko i łatwo. Godzina, data i lokalizacja zostają ustawione automatycznie po odebraniu przez zegarek sygnału GPS.

  1. Uruchom zegarek z trybu wygaszenia, naciskając i przytrzymując przycisk 7R aż do włączenia wyświetlacza.

startup

  1. Wybierz język za pomocą przycisku 7R lub dolnego i potwierdź wybór środkowym przyciskiem.

select language Kailash

  1. Następnie ustaw jednostki i formaty wyświetlania czasu.
  2. Poczekaj na nawiązanie łączności z satelitami i zaktualizowanie godziny, daty i lokalizacji. Jeśli zegarek nie odbierze sygnału GPS, ustaw datę i godzinę ręcznie.
  3. Opcjonalnie: sparuj ze smartfonem. Patrz Parowanie z aplikacją Suunto 7R App