Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Jak zainstalować i sparować czujnik Suunto Tank POD

Aby zainstalować i sparować czujnik Suunto Tank POD:

 1. Zainstaluj czujnik Tank POD zgodnie z opisem w skróconej instrukcji obsługi czujnika Tank POD lub w instrukcji użytkownika czujnika Tank POD.
 2. Po zainstalowaniu czujnika Tank POD i otwarciu zaworu zaczekaj, aż zielone światło LED czujnika Tank POD zacznie migać.
 3. Jeśli ekran Suunto D5 jest wygaszony, naciśnij dowolny przycisk, aby go aktywować.
 4. Użyj funkcji parowania zbliżeniowego: Umieść komputer nurkowy Suunto D5 blisko czujnika Tank POD. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyrównywania położenia podanymi w instrukcji użytkownika czujnika Tank POD.
 5. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się okienko z menu pokazujące numer seryjny czujnika Tank POD, stan jego akumulatora oraz ciśnienie w butli. Z listy wybierz odpowiedni gaz do sparowania z urządzeniem i naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić sparowanie.

  POD confirm pairing D5

UWAGA:

Poziom akumulatora wyświetlany podczas parowania czujnika Tank POD jest tylko wartością przybliżoną.

 1. Powtórz procedurę dla dodatkowych czujników Tank POD i ustaw odpowiedni gaz dla każdego czujnika POD.

Ewentualnie można sparować czujnik(i) Suunto Tank POD z menu:

 1. Wybierz, który gaz będzie używany z czujnikiem Tank POD, w menu Gazy.

  POD pair D5

 2. Należy dopilnować, aby czujnik Tank POD został aktywowany, sprawdzając, czy odczyt ciśnienia w butli jest widoczny na ekranie i czy mieści się on w swoim przedziale. W menu czujnik Tank POD jest określony za pomocą swojego numeru seryjnego.

Widoki główne danych nurkowania pokazują tylko jedno ciśnienie w butli odpowiadające gazowi aktywnemu. Zmiana gazu powoduje odpowiednią zmianę wyświetlanego ciśnienia w butli.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli z czujników Tank POD korzysta kilku nurków, przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy numer POD wybranego gazu odpowiada numerowi seryjnemu na czujniku POD.

UWAGA:

Numer seryjny znajduje się na metalowej podstawie, a także na pokrywie czujnika Tank POD.

tankpod serial number new

PORADA:

Jeżeli nie nurkujesz, nie trzymaj czujnika Tank POD pod ciśnieniem, aby nie zużywać akumulatora. Zamknij zawór butli i zwolnij ciśnienie z automatu oddechowego.

Aby usunąć sparowanie i usunąć czujnik Tank POD z określonego gazu za pośrednictwem metody zbliżeniowej:

 1. Przytrzymaj czujnik Tank POD w pobliżu komputera nurkowego ustawionego w widoku ciśnienia w butli:

  TankPOD-gas-view

 2. Przewiń opcje do gazu, z którego chcesz usunąć czujnik Tank POD:

  TankPOD-proximity

 3. Wybierz Rozłącz:

  TankPOD-proximity-unpair

 4. Twój czujnik Tank POD został usunięty z wybranej listy gazów:

  TankPOD-removed

Aby usunąć sparowanie i usunąć czujnik Tank POD z określonego gazu za pośrednictwem menu:

 1. Wybierz gaz, z którego chcesz usunąć czujnik Tank POD z Gazy menu:

  Gas-menu-tankPOD

 2. Wybierz czujnik Tank POD, który chcesz usunąć (sprawdź numer seryjny):

  Gas-menu-tankPOD-2

 3. Wybierz Rozłącz:

  TankPOD-unpair

 4. Twój czujnik Tank POD został usunięty z wybranej listy gazów:

  TankPOD-removed

Spis treści