Använda COMPASS-läget

Suunto Core Användarguide -

Använda COMPASS-läget

Använda COMPASS-läget

Med hjälp av Compass-läget kan du orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. I Compass-läget kan du öppna följande vyer med View:

  • Tid: visar aktuell tid
  • Kardinalstreck: visar aktuell riktning enligt kardinalstrecken
  • Riktningsövervakning: visar aktuell riktningsavikelse i förhållande till den inställda riktningen

Kompassen växlar själv till energisparläge efter en minut. Återaktivera den med Start Stop.