Suunto 3 Fitness - Начало - Промяна на настройките
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content

Промяна на настройките

Промяна на настройките

За да промените настройка:

 1. Натиснете горния десен бутон, докато видите иконата на настройките, след което натиснете средния бутон, за да влезете в менюто с настройките.

  Settings icon

 2. Превъртете през менюто с настройките, като натискате горния или долния десен бутон.

  SF3 Settings

 3. Изберете настройка, като натиснете средния бутон, когато настройката е маркирана. Върнете се в менюто, като натиснете долния ляв бутон.

 1. За настройки със стойности, променяйте стойността, като натискате горния или долния десен бутон.

  Backlight mode

 2. За настройки със само „Вкл./Изкл.”, променете настройката като натиснете средния бутон.

  Alarm setting

подшушвам:

Можете също така да осъществите достъп до общите настройки от менюто с бутони за бърз достъп, като задържите средния бутон натиснат.

InContext menu