Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Сдвояване на POD и сензори

Сдвоявайте своя часовник с различни Bluetooth Smart POD и сензори, за да събирате допълнителна информация, докато записвате тренировка.

Suunto 3 Fitness поддържа следните видове POD и сензори:

 • Сърдечен ритъм
 • За велосипед
 • За крак
бележка:

Не можете да сдвоите нищо, ако е активиран самолетният режим. Изключете самолетния режим преди сдвояване. Вижте Самолетен режим.

За сдвояване с POD или сензор:

 1. Отидете в настройките на часовника и изберете Connectivity.
 2. Изберете Pair sensor, за да видите списък с видовете сензори.
 3. Натиснете долния десен бутон, за превъртите списъка, и изберете вида сензор със средния бутон.

  Sensor list Trainer

 4. Следвайте инструкциите на часовника, за да завършите сдвояването (консултирайте се с ръководството за сензора или за POD устройството, ако е нужно) и натиснете средния бутон, за да стигнете до следващата стъпка.

  Sensor paired Trainer

Ако POD устройството е изисквало настройки, ще бъдете подканени да въведете стойност по време на процеса на сдвояване.

Когато има свързан POD или сензор, вашият часовник ще започне да го търси, веднага щом изберете спортен режим, при който се използва този тип сензор.

Можете да видите пълен списък на сдвоените устройства във вашия часовник от настройките в Connectivity » Paired devices.

От този списък можете да премахнете (отстраните) устройството, ако е необходимо. Изберете устройството, което искате да премахнете, и докоснете Forget.

Калибриране на POD за крак

Когато сдвоите POD устройство за крак, вашият часовник автоматично калибрира POD устройството, като използва GPS с приложението Suunto на телефона ви. Препоръчваме ви да използвате автоматичното калибриране, но ако е нужно, можете да го деактивирате от настройките на POD устройството в Connectivity » Paired devices.

За първото калибриране с GPS, трябва да изберете спортен режим, в който се използва POD за крак, напр. бягане. Започнете записа и бягайте със стабилно темпо на равна повърхност, ако е възможно, в продължение на най-малко 15 минути.

При първоначалното калибриране бягайте в своето нормално средно темпо, след което спрете записа на упражнението. Следващия път, когато използвате POD устройството за крак, калибрирането ще е готово.

Часовникът ви отново калибрира POD устройството за крак автоматично, когато е нужно, щом има налична GPS скорост.

Table of Content