Suunto 3 Fitness - Начало - Бутони
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content

Бутони

Suunto 3 Fitness има пет бутона, които можете да използвате за навигация между различните дисплеи и функции.

Trainer buttons

Нормална употреба:

1. Горен ляв бутон

 • натиснете, за да активирате подсветката
 • натиснете, за да видите допълнителна информация

2. Горен десен бутон

 • натиснете, за да се придвижите нагоре през изгледите и менютата

3. Среден бутон

 • натиснете, за да изберете елемент или за да преминете напред/смените дисплеите
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с бутони за бърз достъп

4. Долен ляв бутон

 • натиснете, за да се върнете
 • дръжте натиснат, за да се върнете на циферблата на часовника

5. Долен десен бутон

 • натиснете, за да се придвижите надолу през изгледите и менютата

Когато записвате упражнение, бутоните имат различни функции:

1. Горен ляв бутон

 • натиснете, за да видите допълнителна информация

2. Горен десен бутон

 • натиснете, за да поставите на пауза или да подновите записа
 • задръжте натиснат, за да смените дейността

3. Среден бутон

 • натиснете, за да промените екрана
 • задръжте натиснат, за да отворите контекстно меню с опции

4. Долен ляв бутон

 • натиснете, за да промените екрана

5. Долен десен бутон

 • натиснете, за да отбележите обиколка
 • задръжте натиснат, за да заключите и отключите бутоните