Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Всекидневна активност

Следене на активността

Вашият часовник следи цялостното ви ниво на активност през деня. Това е важен фактор, независимо дали искате само да се поддържате здрави и във форма, или тренирате за предстоящо състезание. Добре е да сте активни, но когато тренирате усилено, трябва да си осигурявате достатъчно дни на почивка с ниско ниво на активност.

Броячът за активност автоматично се нулира всеки ден в полунощ. В края на седмицата часовникът предоставя обобщение на вашата активност.

От екрана с циферблата натиснете долния десен бутон, докато видите общия брой крачки за деня.

SF3 Total Steps

Часовникът ви брои крачките чрез акселерометър. Общият брой крачки се натрупва денонощно, включително и докато записвате тренировъчни сесии или други активности. При някои специфични спортове обаче, като плуване и колоездене, не се броят крачки.

Освен крачките можете да видите също приблизителните изгорени калории за деня, като натиснете горния ляв бутон.

SF3 Calories

Голямото число в средата на дисплея е изчисленият брой калории, изгорени при активно движение през деня. Под него виждате общия брой изгорени калории. Общият брой включва както калориите, изгорени при активно движение, така и вашия базов метаболизъм в покой (БМП) (вижте по-долу).

Пръстенът и на двата дисплея показва колко близо сте до вашите цели за дневна активност. Тези цели могат да бъдат регулирани според личните ви предпочитания (вижте по-долу).

Можете също да проверите стъпките си през последните седем дни, като натиснете средния бутон веднъж. Натиснете отново средния бутон, за да видите калориите, изгорени през последните седем дни.

SF Steps 7day

Докато сте в дисплея за стъпки или калории, натиснете долния десен бутон, за да видите точните числа за всеки ден.

Цели за активност

Можете да променяте дневните цели както за крачки, така и за калории. Докато сте в екрана за активността, задръжте средния бутон натиснат, за да отворите настройките за цели за активността.

Daily HR setting Trainer

Когато задавате целта си за крачки, дефинирате общия брой крачки за деня.

Общият брой калории, които изгаряте на ден, се определят от два фактора: вашият базов метаболизъм в покой (БМП) и вашата физическа активност.

Activity Goals calories Trainer

Вашият БМП е количеството калории, което тялото ви изгаря, докато е в покой. Това са калориите, от които тялото ви има нужда, за да поддържа температурата си и основни функции като сърцебиенето или мигането на очите. Стойността се основава на личния ви профил, включително фактори като възраст и пол.

Когато зададете цел за калории, дефинирате колко калории искате да изгаряте в допълнение към вашия БМП. Това са вашите т. нар. „активни калории”. Пръстенът около дисплея за активност се придвижва в зависимост от това колко активни калории изгаряте през деня в сравнение с целта ви.

Моментен сърдечен ритъм

Дисплеят за моментен сърдечен ритъм предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Дисплеят показва настоящия ви сърдечен ритъм.

SF3 Instant HR

За да видите моментния сърдечен ритъм:

  1. От циферблата на часовника натиснете долния десен бутон, за да превъртите до дисплея за моментен сърдечен ритъм.

  2. Натиснете горния ляв бутон, за да излезете от екрана и да се върнете до изгледа на циферблата.

Пулс за деня

Дисплеят за сърдечен ритъм за деня предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Това е полезен източник на информация относно например вашето възстановяване след тежка тренировка.

Дисплеят показва графика с вашия сърдечен ритъм в рамките на 12 часа. Графиката е построена, използвайки вашия среден сърдечен ритъм на база 24-минутни времеви отрязъци. Освен това виждате най-ниския ви сърдечен ритъм през 12-часовия период.

Вашият най-бавен сърдечен ритъм за последните 12 часа е добър показател за начина, по който се възстановявате. Ако сърдечният ритъм е по-ускорен от обичайно, вероятно все още не сте се възстановили напълно от последната си тренировка.

SF3 HR 12h

Ако запишете тренировка, сърдечният ви ритъм за деня ще отрази ускорения сърдечен ритъм от вашата тренировка. Не забравяйте обаче, че в графиката са показани средни стойности. Ако сърдечният ви ритъм достигне например 200 удара в минута, докато тренирате, в графиката не се отразява тази максимална стойност, а средната стойност за 24-те минути, по време на които сте достигнали връхната стойност.

Преди да виждате графиката с ежедневния сърдечен ритъм, трябва да активирате функцията за ежедневен сърдечен ритъм. Можете да включвате или изключвате функцията от настройките под Activity. Ако сте в дисплея за сърдечен ритъм, можете също така да отворите настройките за активност, като задържите средния бутон натиснат.

При включена функция за отчитане на сърдечен ритъм за деня, вашият часовник включва оптичния сензор за измерване на сърдечен ритъм редовно, за да проверява сърдечния ви ритъм. Това малко увеличава консумацията на енергия от батерията.

Daily HR setting Trainer

След като функцията е активирана, на часовника са му необходими 24 минути, преди да започне да показва информация за сърдечния ритъм през деня.

За да видите сърдечния ритъм за деня:

  1. От циферблата на часовника натиснете долния десен бутон, за да превъртите до дисплея за моментен сърдечен ритъм.
  2. Натиснете средния бутон, за да влезете в екрана за сърдечен ритъм през деня.

Натискането на долния десен бутон в дисплея за сърдечния ритъм през деня ще покаже колко енергия консумирате всеки час, въз основа на вашия сърдечен ритъм.

Table of Content