Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Запис на тренировка

В допълнение към ежедневното следене на активността, можете да използвате часовника си, за да записвате вашите тренировъчни сесии или други активности, за да получите подробна обратна информация и да следите напредъка си.

За да запишете тренировка:

 1. Сложете си сензора за сърдечен ритъм (опционален).

 2. Превъртете до иконата за упражнение и изберете със средния бутон.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Натиснете горния или долния десен бутон, за да превъртите през спортните режими и натиснете средния бутон, за да изберете този, който искате да използвате.

 4. Над индикатора за старт се появяват няколко икони, в зависимост от това какво използвате заедно със спортния режим (като например сърдечен ритъм и свързан GPS). Иконата със стрелка (свързан GPS) мига в сиво, докато търси, и става зелена, когато намери сигнал. Иконата със сърцето (пулс) мига в сиво по време на търсене и когато се намери сигнал, тя се превръща в цветно сърце, прикрепено към колан, ако използвате сензор за сърдечен ритъм. Ако използвате оптичния сензор за сърдечен ритъм, тя се превръща в цветно сърце без колана.

  Ако използвате сензор за сърдечен ритъм, но иконата само стане зелена (като за активен сензор за оптично измерване на сърдечния ритъм), проверете дали сензорът за сърдечен ритъм е сдвоен, вижте Сдвояване на POD и сензори, и изберете спортния режим отново.

  Можете да изчакате всяка икона да стане зелена или да стартирате записа веднага когато искате, като натиснете средния бутон.

  Start exercise

  След като стартира записът, избраният източник на сърдечна честота се заключва и не може да бъде променен по време на текущата тренировка.

 5. Докато записвате, можете да превключвате между екраните със средния бутон.

 6. Натиснете горния десен бутон, за да поставите записа на пауза. Спрете и запишете с долния десен бутон или подновете с горния десен бутон.

  Recording paused

Ако спортният режим, който сте избрали, има опции като задаване на целева продължителност, можете да ги регулирате преди да стартирате записа, като натиснете долния десен бутон. Можете също така да регулирате опциите на спортния режим, докато записвате, като задържите средния бутон натиснат.

SF3 Sport Mode Options

След като спрете записа, устройството ще ви попита как сте се чувствали. Можете да отговорите или да пропуснете въпроса (вижте Усещане). След това ще видите обобщение на активността, което можете да разгледате чрез горния и долния десен бутон.

Ако сте направили запис, който не искате да запазите, можете да изтриете лога, като превъртите надолу до Delete и потвърдите със средния бутон. Можете да изтривате вписвания по същия начин и от дневника.

Log delete Trainer

Използване на цели при тренировка

Възможно е да зададете различни цели с вашия Suunto 3/Suunto 3 Fitness, когато тренирате.

Ако спортният режим, който сте избрали, има опция за цели, можете да ги регулирате, преди да стартирате записа, като натиснете долния десен бутон.

Sport Mode Targets Trainer

За да тренирате с обща цел:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Изберете Targets и натиснете средния бутон.
 3. Включете General, като натиснете средния бутон.
 4. Изберете Duration или Distance.
 5. Изберете целта си.
 6. Натиснете долния ляв бутон, за да се върнете към опциите за спортния режим.

Когато имате активирани общи цели, на всеки дисплей за данни се вижда лента за напредъка.

ZoneDisplay Progress S3F

Също така ще получите известия, когато сте достигнали 50% от целта си, и когато избраната цел е изпълнена.

За да тренирате с цел висока интензивност:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Изберете Targets и натиснете средния бутон.
 3. Включете Intensity, като натиснете средния бутон.
 4. Изберете Heart rate или Pace.
 5. Изберете целевата зона.
 6. Натиснете долния ляв бутон, за да се върнете към опциите за спортния режим

Свързан GPS

Suunto 3/Suunto 3 Fitness може да записва скорост и разстояние при бягане и ходене въз основа на движението на китката ви, но това трябва да се калибрира спрямо личната дължина и движение на вашите крачки. Можете или да калибрирате ръчно (вижте Калибриране на скорост и разстояние), или да оставите свързания GPS да го направи автоматично. Скоростта и разстоянието на базата на движението на китката се калибрират автоматично, когато използвате свързан GPS.

Освен по-точна скорост и разстояние, със свързан GPS получавате и запис от вашата тренировка, който можете да видите на карта в приложението Suunto.

Използване на свързан GPS:

 1. Сдвоете часовника си с приложението Suunto, вижте Приложение Suunto.
 2. Позволете на приложението Suunto да използва услугите за местоположение.
 3. Дръжте приложението Suunto активно.
 4. Стартирайте спортен режим с GPS.

Иконата на GPS на часовника мига в сиво, докато търси, и става зелена, когато се установи връзка с GPS устройството на вашия телефон.

Не всички спортни режими използват GPS. Ако не виждате иконата, значи спортният режим е за активност, при която не е необходим GPS, като бягане на пътека или плуване в басейн, или пък вашият Suunto 3/Suunto 3 Fitness не е сдвоен с телефона ви.

бележка:

Използването на свързан GPS увеличава консумацията на енергия на батерията на вашето мобилно устройство. GPS точността може да варира в зависимост от вашето мобилно устройство и околните условия. Сградите например могат да блокират GPS сигнали. Моля, имайте предвид, че GPS данните не са налични за всички версии на мобилни операционни системи и че съществуващата поддръжка може да бъде прекратена без предизвестие.

Опции за пестене на енергия според спортния режим

Можете да използвате следните опции за пестене на енергия, за да удължите живота на батерията:

 • Таймаут на екрана: обикновено, по време на тренировка, екранът е винаги включен. Когато включите опцията за таймаут на дисплея, той се изключва след 10 секунди, за да пести батерия. Натиснете който и да е бутон, за да включите екрана отново.

За да активирате опциите за пестене на енергия:

 1. Преди да започнете какъвто и да е запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
 2. Превъртете надолу до Power saving и натиснете средния бутон.
 3. Регулирайте опциите за пестене на енергия, както искате, и задръжте средния бутон натиснат, за да излезете от опциите за пестене на енергия.
 4. Превъртете обратно нагоре до стартовия изглед и започнете тренировката, както обикновено.
бележка:

Ако опцията за таймаут на дисплея е включена, пак можете да получавате мобилни известия, както и звукови и вибрационни сигнали.

Table of Content