Suunto 3 Fitness - Начало - Приложение Suunto
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content

Приложение Suunto

Приложение Suunto

С приложението Suunto можете допълнително да обогатите своето изживяване при използване на Suunto 3 Fitness. Сдвоете вашия часовник с мобилното приложение, за да получите свързан GPS, мобилни известия, анализ и други.

бележка:

Не можете да сдвоите нищо, ако е активиран самолетният режим. Изключете самолетния режим преди сдвояване.

За сдвояване на часовника с приложението Suunto:

  1. Уверете се, че вашият Bluetooth е включен. В менюто за настройки отидете в Connectivity » Discovery и я активирайте, ако не е активирана.
  2. Изтеглете и инсталирайте приложението Suunto на вашето съвместимо мобилно устройство от iTunes App Store, Google Play и няколко популярни магазина за приложения в Китай.
  3. Стартирайте приложението Suunto и включете Bluetooth, ако все още не е включен.
  4. Докоснете иконата на часовника в горния ляв ъгъл на екрана на приложението, след което докоснете „PAIR”, за да сдвоите часовника си.
  5. Потвърдете сдвояването, като въведете кода, който се показва на часовника в приложението.
бележка:

Някои функции изискват интернет връзка през Wi-Fi или мобилна мрежа. Възможно е да бъдат начислени такси за обмен на данни.