Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 5 Gabay sa User

Mga Feature

Pag-record ng isang ehersisyo

Bilang karagdagan sa 24/7 na pagsubaybay sa aktibidad, maaari mong gamitin ang iyong relo upang i-record ang iyong mga sesyon sa pagsasanay o iba pang mga aktibidad upang kumuha ng detalyadong feedback at sundan ang iyong pagsulong.

Para mag-record ng ehersisyo:

 1. Isuot ang sensor ng heart rate (opsyonal).
 2. Pindutin ang kanang-itaas na button para buksan ang launcher.
 3. Mag-scroll pataas hanggang sa icon ng ehersisyo at piliin ang middle button.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Pindutin ang upper right o lower right button para mag-scroll papunta sa mga sport mode at pindutin ang middle button para piliin ang gusto mong gamitin.

 5. Sa itaas ng start indicator, may lalabas na hanay ng mga icon, depende sa ginagamit mo sa sport mode (gaya ng heart rate at nakakonektang GPS). Magfa-flash ang arrow icon (nakakonektang GPS) na kulay gray habang naghahanap at magiging berde kapag nakakita na ng signal. Magfa-flash ang icon na puso (heart rate) nang gray habang naghahanap, at kapag nakasagap na ng signal, magiging may kulay na puso ito na nakakabit sa isang belt kung heart rate sensor ang gamit mo. Kung optical na heart rate sensor ang gamit mo, magiging may kulay na puso ito na walang belt.

  Kung gumagamit ka ng heart rate sensor pero naging berde ang icon, tingnan kung nakapares ang heart rate sensor, tingnan ang Pagpapares ng mga POD at sensor, at piliing muli ang sport mode.
  Maaari mong hintaying maging berde o pula ang bawat icon o magsimulang mag-record agad kung gusto mo sa pamamagitan ng pagpindot sa middle button.

  Start exercise

  Kapag nagsimula na ang pag-record, mala-lock ang napiling pinanggagalingan ng heart rate at hindi na mababago habang isinasagawa ang session ng pagsasanay.

 6. Habang nagre-record, maaari kang magpalipat-lipat sa mga display gamit ang middle button.

 7. Pindutin ang kanang upper button para i-pause ang pag-record. Ihinto at i-save gamit ang lower right button o magpatuloy gamit ang upper right button.

  Recording paused

Kung may mga opsyon ang sport mode na pinili mo, gaya ng pagtatakda ng target na tagal, maaari mong i-adjust ang mga iyon bago simulan ang pag-record sa pamamagitan ng pagpindot sa lower button. Maaari mo ring i-adjust ang mga opsyon sa sport mode habang nagre-record sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa middle button.

Exercise options2

Kung gumagamit ka ng multisport mode, magpalit ng mga sports sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa upper right button.

Pagkatapos mong ihinto ang pag-record, tatanungin ka kung ano ang nararamdaman mo. Maaari mong sagutin o laktawan ang tanong (tingnan ang Pakiramdam). Pagkatapos, makakakuha ka ng buod ng aktibidad na maaari mong i-browse sa pamamagitan ng upper o lower right button.

Kung may nai-record kang ayaw mong i-save, maaari mong i-delete ang log entry sa pamamagitan ng pag-scroll pababa sa Delete at kumpirmahin gamit ang middle button. Maaari mo ring i-delete ang mga log sa parehong paraan mula sa logbook.

Log delete Trainer

Mga sport mode

Ang iyong relo ay mayroong malawak na hanay ng paunang tinukoy na mga sport mode. Idinisenyo ang mga mode para sa mga partikular na aktibidad at layunin, mula sa isang karaniwang paglakad sa labas hanggang sa isang triathlon na karera.

Kapag nag-record ka ng isang ehersisyo (tingnan ang Pag-record ng isang ehersisyo), maaari kang mag-scroll pataas at pababa para makita ang maikling listahan ng mga sport mode. I-tap ang icon sa dulo ng maikling listahan upang tingnan ang kumpletong listahan at tingnan ang lahat ng sport mode.

Other icon

Ang bawat sport mode ay may natatanging hanay ng mga display na nagpapakita ng iba't ibang data depende sa napiling sport mode. Puwede mong i-edit at i-customize ang data na ipinapakita sa display ng relo habang nag-eehersisyo ka gamit ang Suunto app.

Alamin kung paano i-customize ang mga sport mode sa Suunto app (Android) o sa Suunto app (iOS).

Paggamit ng mga target kapag nag-eehersisyo

Posibleng magtakda ng iba't ibang target gamit ang iyong Suunto 5 kapag nag-eehersisyo.

Kung may mga opsyon para sa mga target ang sport mode na pinili mo, maaari mong i-adjust ang mga iyon bago simulan ang pag-record sa pamamagitan ng pagpindot sa lower right button.

Sport Mode Targets S5

Para mag-ehersisyo nang may pangkalahatang target:

 1. Bago ka magsimula sa pag-record ng ehersisyo, pindutin ang lower right button para buksan ang mga opsyon ng sport mode.
 2. Piliin ang Targets at pindutin ang middle button.
 3. Piliin ang Duration o Distance.
 4. Pumili ng iyong target.
 5. Pindutin nang matagal ang middle button para bumalik sa mga opsyon ng sport mode.

Kapag na-activate mo ang mga pangkalahatang target, ipapakita ang isang target gauge sa lahat ng display ng data na nagpapakita ng iyong pagsulong.

ZoneDisplay Progress Trainer

Makakatanggap ka rin ng notification kapag naabot mo ang 50% ng iyong target at kapag nagawa mo na ang pinili mong target.

Para mag-ehersisyo nang may target na intensity:

 1. Bago ka magsimula sa pag-record ng ehersisyo, pindutin ang lower right button para buksan ang mga opsyon ng sport mode.
 2. Piliin ang Intensity zones at pindutin ang middle button.
 3. Piliin ang Heart rate, Pace o Power.
  (Depende ang mga opsyon sa piniling sport mode at kung may nakapares kang power pod sa relo).
 4. Piliin ang iyong target na zone.
 5. Pindutin nang matagal ang middle button para bumalik sa mga opsyon ng sport mode.

Pag-navigate habang nag-eehersisyo

Maaari kang mag-navigate sa isang ruta o POI habang nagre-record ng isang ehersisyo.

Kailangang i-enable ang GPS sa ginagamit mong sport mode para ma-access mo ang mga opsyon sa pag-navigate. Kung OK ang katumpakan ng GPS sa sport mode kapag pumili ka ng ruta o POI, magiging Pinakatumpak ang katumpakan ng GPS.

Para mag-navigate habang nag-eehersisyo:

 1. Gumawa ng isang ruta o POI sa Suunto app at i-sync ang iyong relo kung hindi mo pa ito nagagawa.
 2. Pumili ng sport mode na gumagamit ng GPS at pindutin ang lower button para buksan ang mga opsyon. O kaya naman, simulan mo muna ang iyong pag-record, at saka pindutin ang middle button nang matagal para buksan ang mga opsyon ng sport mode.
 3. Mag-scroll papuntang Navigation at pindutin ang middle button.
 4. Pindutin ang upper at lower button para pumili ng opsyon sa pag-navigate at pindutin ang middle button.
 5. Piliin ang ruta o ang POI na gusto mong i-navigate at pagkatapos ay pindutin ang middle button. Pagkatapos ay pindutin ang upper button para simulan ang pag-navigate.

Kung hindi mo pa sinisimulan ang pag-record ng ehersisyo, dadalhin ka ng huling hakbang pabalik sa mga opsyon ng sport mode. Mag-scroll pataas papuntang start view at simulan ang iyong pag-record gaya ng palagi mong ginagawa.

Habang nag-eehersisyo, pindutin ang middle button para mag-scroll papunta sa navigation display kung saan mo makikita ang ruta o POI na pinili mo. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa navigation display, tingnan ang Pag-navigate sa isang POI: at Mga Ruta.

Habang nasa display na ito, maaari kang mag-swipe pataas o maaari mong pindutin ang lower button para buksan ang iyong mga opsyon sa pag-navigate. Mula sa mga opsyon sa pag-navigate, magagawa mong, halimbawa, pumili ng ibang ruta o POI, tingnan ang mga coordinate ng kasalukuyan mong lokasyon, at tapusin ang pag-navigate sa pamamagitan ng pagpili sa Breadcrumb.

Power management ng baterya

Ang iyong Suunto 5 ay may system sa pamamahala ng power ng baterya na gumagamit ng intelligent na teknolohiya ng baterya para makatutulong na matiyak na hindi mauubusan ng charge ang iyong baterya sa oras na pinakakailangan mo ito.

Bago ka magsimulang mag-record ng ehersisyo (tingnan ang Pag-record ng isang ehersisyo), makakakita ka ng pagtatantya ng kung gaano ang itatagal ng natitira sa iyong baterya sa kasalukuyang battery mode.

Battery Exercise S9

May dalawang naka-predefine na mode ng baterya; Performance (default), at Endurance. Kapag nagpalipat-lipat sa mga mode, hindi lang magbabago ang tagal ng baterya, kundi pati ang performance ng relo.

Sa start display, i-tap ang Options » Battery mode para magpalit ng mga mode ng baterya at tingnan kung paano nakakaapekto ang bawat mode sa performance ng relo.

Battery Modes S9

TIP:

Maaari ka ring mabilisang magpalit ng battery mode sa display ng start sa pamamagitan ng pagpindot sa upper button.

Bukod pa sa dalawang naka-predefine na mode ng baterya, maaari ka ring gumawa ng custom na mode ng baterya gamit ang mga gusto mong setting. Partikular ang custom mode para sa sport mode, dahil dito, posibleng gumawa ng custom na mode ng baterya para sa bawat sport mode.

PAALALA:

Kung habang nag-eehersisyo ay magsimula kang magna-navigate o gumamit ng data sa pag-navigate gaya ng tantyang oras ng pagdating (estimated time of arrival, ETA), mapupunta ang GPS sa Best, kahit ano pa ang napiling mode ng baterya.

Mga notification ng baterya

Bukod pa sa mga mode ng baterya, gumagamit din ang iyong relo ng smart na paalala para tulungan kang matiyak na mayroon kang sapat na baterya para sa susunod mong adventure. Preemptive ang ilang paalala batay sa, halimbawa, history ng iyong aktibidad. Aabisuhan ka rin, halimbawa, kapag napansin ng relo na mababa na ang charge ng iyong relo habang nagre-record ng aktibidad. Awtomatiko nitong imumungkahi na lumipat sa ibang mode ng baterya.

Battery Warning S9

Aalertuhan ka ng iyong relo nang isang beses kapag umabot ang baterya sa 20% at uulitin ito kapag umabot sa 10%.

Paglalangoy

Maaari mong gamitin ang iyong Suunto 5 para sa paglalangoy sa mga pool.

Kapag gumagamit ka ng sport mode na paglalangoy sa pool, pinagbabasehan ng relo ang haba ng pool para malaman ang distansya. Maaari mong baguhin ang haba ng pool, kung kailangan, sa mga opsyon sa sport mode bago mo simulan ang paglangoy.

PAALALA:

Ang wrist heart rate sensor ay maaaring hindi gumana sa ilalim ng tubig. Gumamit ng heart rate sensor para sa dibdib para makakuha ng mas maaasahang pag-track ng HR.

Interval training

Ang mga interval na ehersisyo ay isang karaniwang anyo ng pagsasanay na binubuo ng paulit-ulit na mga set ng mga high at low intensity na pagsisikap. Sa Suunto 5, maaari mong tukuyin sa relo ang sarili mong interval training para sa bawat sport mode.

Kapag tinutukoy ang iyong mga interval, mayroon kang apat na item na ise-set:

 • Mga interval: on/off na toggle na magpapagana sa interval training. Kapag i-toggle on mo ito, ang isang display ng interval training ay maidadagdag sa iyong sport mode.
 • Mga pag-uulit: ang bilang ng interval + mga set ng pag-recover na gusto mong gawin.
 • Interval: ang haba ng iyong mataas ang tindi na pag-uulit, batay sa distansya o tagal.
 • Pag-recover: ang haba ng iyong pahinga sa pagitan ng mga interval, batay sa distansya o tagal.

Isaisip na kung gagamitin mo ang distansya upang tukuyin ang iyong mga interval, kailangan ay nasa isa kang sport mode na sumusukat ng distansya. Ang pagsukat ay maaaring batay sa GPS, o mula sa isang foot o bike POD, halimbawa.

PAALALA:

Kung gumagamit ka ng mga interval, hindi mo maaaring i-activate ang navigation.

Upang magsanay gamit ang mga interval:

 1. Mula sa launcher, pumili ng sport mo.
 2. Bago ka magsimula sa pagre-record ng ehersisyo, pindutin ang lower right button upang buksan ang mga opsyon ng sport mode.
 3. Mag-scroll pababa sa Intervals (Mga Interval) at pindutin ang middle button.
 4. I-toggle on ang mga interval at ayusin ang mga setting na inilarawan sa itaas.

  Trainer ng mga setting ng salitan na pagsasanay

 5. Mag-scroll pataas sa Back at kumpirmahin gamit ang middle button.

 6. Pindutin ang upper right button hanggang makabalik ka sa start view at simulan ang iyong ehersisyo gaya ng palagi mong ginagawa.
 7. Pindutin ang lower left button upang palitan ang view sa mga interval display at pindutin ang upper right button kapag handa ka nang simulan ang iyong interval training.

  Trainer sa simula ng interval training

 8. Kung gusto mong ihinto ang interval training bago mo makumpleto ang lahat ng iyong mga pag-uulit, pindutin ang middle button nang matagal upang buksan ang mga opsyon ng sport mode at i-off ang Intervals (Mga Interval).

PAALALA:

Habang nasa display ka ng mga interval, gagana ang mga button nang normal, halimbawa, ipo-pause ng pagpindot sa upper right button ang pagre-record ng ehersisyo, hindi lang ang interval training.

Pagkatapos mong ihinto ang iyong pag-record ng ehersisyo, ang interval training ay awtomatikong mai-toggle off para sa sport mode na iyan. Gayunpaman, ang iba pang mga setting ay mananatili para maaari mong madaling simulan ang parehong pag-eehersisyo sa susunod na gagamitin mo ang sport mode.

Tema ng display

Upang gawing mas nababasa ang screen ng iyong relo habang nag-eehersisyo o nagna-navigate, maaari kang magpalipat-lipat sa maliwanag at madilim na tema.

Sa maliwanag na tema, maliwanag ang background ng display, at madilim ang mga numero.

Sa madilim na tema, baliktad ang contrast, kung saan madilim ang background at maliwanag ang mga numero.

Ang tema ay isang pangkalahatang setting na maaari mong baguhin sa iyong relo mula sa alinman sa mga opsyon mo sa sport mode.

Upang baguhin ang tema ng display sa mga opsyon sa sport mode:

 1. Mula sa watch face, pindutin ang upper right button upang buksan ang launcher.
 2. Mag-scroll sa Ehersisyo at pindutin ang middle button.
 3. Pumunta sa alinmang sport mode at pindutin ang lower right button upang buksan ang mga opsyon ng sport mode.
 4. Mag-scroll pababa sa Theme at pindutin ang middle button.
 5. Mapalipat-lipat sa pagitan ng Maliwanag at Madilim sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right at lower right na mga button, at tanggapin sa pamamagitan ng middle button.
 6. Mag-scroll pabalik sa itaas upang lumabas sa mga opsyon sa sport mode at simulan (o lumabas) sa sport mode.

AutoPause

Patitigilin ng AutoPause ang pag-record ng iyong ehersisyo kapag ang iyong bilis ay mas mababa sa 2 km/h (1.2 mph). Kapag nadagdagan ang iyong bilis at naging mahigit sa 3 km/h (1.9 mph), awtomatikong magpapatuloy ang pag-record.

Maaari mo ring i-on/i-off ang AutoPause para sa bawat sport mode sa mga setting ng sport mode sa relo bago mo simulan ang pag-record ng ehersisyo.

Kung naka-on ang AutoPause sa panahon ng pag-record, aabisuhan ka ng isang pop-up kapag awtomatikong na-pause ang pag-record.

autopause Trainer

Pindutin ang middle button para tingnan ang switch sa pagitan ng kasalukuyang distansya, HR, oras, at antas ng baterya.

autopause time Trainer

Maaari mong hayaang awtomatikong magpatuloy ang pagre-record kapag nagsimula kang muling gumalaw, o manual na magpatuloy mula sa pop-up screen sa pamamagitan ng pagpindot sa upper right button.

Pakiramdam

Kung nagsasanay ka ng regular, ang pagsubaybay sa iyong pakiramdam pagkatapos ng bawat sesyon ay isang mahalagang palatandaan ng pangkalahatan mong pisikal na kundisyon.

May limang antas ng pakiramdam na maaaring pagpilian:

 • Poor
 • Average
 • Good
 • Very good
 • Excellent

Ang eksaktong kahulugan ng mga opsyong ito ay nakasalalay sa pagpapasya mo. Ang mahalaga ay palagi mong gamitin ang mga ito.

Para sa bawat sesyon ng pagsasanay, maaari mong direktang i-record sa relo ang iyong nararamdaman pagkatapos huminto ang pag-record sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ‘How was it?.’

feeling how was it Trainer

Maaari mong laktawan ang pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pagpindot sa middle button.

Table of Content