Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Потребителско ръководство

Спиране на пауза и възобновяване на тренировката

  1. Уверете се, че сте в изглед за тренировки.

suunto-wear-app-pause-button

  1. Натиснете горния десен бутон, за спрете на пауза тренировката си.

suunto-wear-app-paused

  1. Докато сте на пауза, можете да преглеждате данните си и да променяте дисплеите със средния бутон или като плъзнете наляво или надясно.

suunto-wear-app-paused-carousel

  1. За да продължите тренировката, натиснете горния десен бутон.

suunto-wear-app-resume-button

Проверете местоположението си, докато сте на пауза

  1. Докато сте на пауза, натискайте средния бутон, докато влезете в изгледа на картата с местоположения.

suunto-wear-app-paused-carousel-to-map

  1. Докато сте в изгледа на карта с местоположения, можете да увеличите картата с горния десен и долен десен бутон и да докоснете и плъзнете картата, за да я преместите.

suunto-wear-app-paused-carousel-in-map

  1. За да възобновите вашата тренировка, натиснете средния бутон, за да се върнете към изглед на тренировка, след това натиснете горния десен бутон.

suunto-wear-app-paused-carousel-from-map

Table of Content