Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Потребителско ръководство

Започване на тренировка

Преди да започнете
Започване на тренировка
В очакване на старта
Избягвайте случайни действия с докосване и натискане на бутони по време на тренировка

Преди да започнете

Започване на тренировка

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите приложението Suunto Wear.

suunto-wear-start-top-button

 1. Докоснете активността под бутона за старт, за да отворите списък със спортни режими.

suunto-wear-app-start-sport-mode

 1. Прегледайте списъка и изберете спортен режим, които искате да използвате. Научете повече за спортните режими.

suunto-wear-app-start-sport-mode-list

 1. По избор: Променете Location accuracy и настройките на екрана за избрания спортен режим. Увеличете живота на батерията по време на тренировка

power-saving S7

 1. Когато сте готови да започнете, натиснете средния бутон или плъзнете наляво върху бутона за старт, за да започнете вашата тренировка.

suunto-wear-app-start-exercise

За да получите най-точните данни за СР и GPS от самото начало, можете да изчакате, докато иконата на стрелката (местоположение) и иконата за сърцето (сърдечния ритъм) над бутона за стартиране побелеят, преди да започнете тренировката.

suunto-wear-app-start-icons

Ако иконата за сърдечния ритъм остане сива, опитайте да преместите часовника на китката си на около два пръста нагоре от костта на китката. Ако иконата на стрелката остане сива, преместете се навън на открито място и изчакайте по-добър GPS сигнал.

В очакване на старта

Ако останете в стартовия изглед известно време, например, когато чакате часовника да придобие своето GPS местоположение или да се подготвите да започнете вашето състезание, може да видите, че дисплеят преминава в режим с ниска мощност. Не се притеснявайте, все още можете да започнете да записвате тренировките си веднага, като натиснете средния бутон.

suunto-wear-app-start-ambient

Избягвайте случайни действия с докосване и натискане на бутони по време на тренировка

suunto-wear-app-lock

Влажните условия или например облеклото, което носите, понякога могат случайно да прекъснат записа на вашите тренировки. За да избегнете случайни докосвания и натискане на бутони по време на тренировка, можете да заключите сензорния екран и действията на бутоните.

бележка:

Нежелани действия, като капки дъжд или мокър ръкав, също могат да изразходват батерията ви по-бързо от очакваното, като събуждат дисплея многократно, без да забележите.

Заключване на сензорния екран и действия с бутони

 1. За да заключите действията на екрана и бутона, дръжте средния бутон натиснат.
 2. За да отключите, отново дръжте средния бутон натиснат.

Когато действията на екрана и бутоните са заключени, ** можете да:

 • промените изгледа с тренировките с помощта на средния бутон
 • се върнете към циферблата на часовника с помощта на бутона за включване
 • увеличите картата с горния десен и долния десен бутон

Когато действията на екрана и бутоните са заключени, не можете да:

 • поставяте на пауза или прекратявате тренировката
 • създавате обиколки ръчно
 • осъществявате достъп до опции за тренировки или опции за карта с местоположения
 • плъзгате по екрана или придвижвате картата
 • почуквате, за да събудите екрана

Table of Content