Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Потребителско ръководство

Преглеждайте и управлявайте вашите карти за фитнес

Картите за фитнес са бърз начин за достъп до информация, която е най-подходяща за вас, независимо дали проверява състоянието на тренировките, времето или напредъка на целите на ежедневната ви активност.

Suunto 7 предоставя се с шест предварително избрани плочки (Tiles) – Heart rate, Today, Resources, Sleep, Overview и This week от Suunto.

Преглед и подреждане на карти за фитнес
Добавете нова карта за фитнес
Проверявайте тенденциите в тренировките ви и дневната активност със Suunto

Преглед и подреждане на карти за фитнес

  1. Докато сте на циферблата на часовника, плъзнете с пръст наляво на екрана, за да видите вашите карти за фитнес.
  2. Докоснете и задръжте всяка картата за фитнес и след това докоснете върху стрелките, за да ги пренаредите.

Можете също така да подредите картите за фитнес в приложението Wear OS by Google на вашия телефон.

Добавете нова карта за фитнес

  1. Докато сте на циферблата на часовника, плъзнете с пръст наляво на екрана, за да видите вашите карти за фитнес.
  2. Докоснете и задръжте всяка карта за фитнес.
  3. Плъзнете с пръст наляво през вашите карти за фитнес и докоснете върху +, за да добавите още карти за фитнес.
  4. Прегледайте списъка и докоснете върху карта за фитнес, за да я изберете.

Можете също така да добавите нови карти за фитнес в приложението Wear OS by Google на вашия телефон.

Проверявайте тенденциите в тренировките ви и дневната активност със Suunto

Suunto 7 Идва с шест плочки (Tiles) от Suunto – Heart rate, Today, Resources, Sleep, This week и Overview, за да ви помогне да проследявате тренировката си и да поддържате мотивацията си.

Плъзнете наляво, за да видите метриките за дневните си активности. Плъзнете наляво още веднъж, за да разгледате набързо колко сте тренирали тази седмица или през последните 4 седмици, кои спортове сте практикували и кога. Плъзнете още един път наляво за бърз преглед колко сте тренирали, спали ли сте достатъчно добре и възстановявате ли се достатъчно добре. Докоснете, за да отворите приложението Suunto Wear, за да видите дневника си.

бележка:

Докоснете и задръжте всяка картата за фитнес и след това докоснете върху стрелките, за да ги пренаредите.

tiles-suunto-hr

Heart rate

Плочката Heart rate предоставя бърз начин да проверите пулса си в момента, а 24-часовата графика визуализира как се е променял пулсът ви през целия ден, когато сте почивали и, когато сте били активни. Докато графиката се актуализира на всеки 10 минути, текущият ви пулс се измерва всяка секунда, за да ви предостави актуална обратна връзка.

tiles-suunto-today

Today
Проверете напредъка си в ежедневната активност като стъпки и калории.

Общият брой калории, които изгаряте на ден, се определят от два фактора: вашият базов метаболизъм в покой (БМП) и вашата физическа активност.

Вашият БМП е количеството калории, което тялото ви изгаря, докато е в покой. Това са калориите, от които тялото ви има нужда, за да поддържа температурата си и основни функции като сърцебиенето или мигането на очите. Стойността се основава на личния ви профил, включително фактори като възраст и пол.

Пръстенът около иконата за калории се придвижва в зависимост от това колко активни калории изгаряте през деня в сравнение с целта ви. Пръстенът около иконата за крачки показва колко крачки сте направили през деня в сравнение с целта ви.

Можете да редактирате дневните цели за крачки и калории в приложението Suunto на мобилния си телефон.

бележка:

По време на тренировка Suunto 7 следи общата консумация на енергия на тренировката (БМС + активни калории).

бележка:

Броят крачки в Google Fit и приложението Suunto Wear може да се различава поради използването на различни алгоритми.

бележка:

Някои от спортните режими са с деактивирано броене на крачките, което също така ще оказва влияние върху броя крачки за деня. Google Fit Tile ще покаже стъпки за активност, записана с помощта на един от тези спортни режими, докато за Suunto Today Tile не е възможно.

tiles-suunto-body-resources

Resources

Плочката Resources предоставя бърз начин да проверите текущото си ниво на ресурси или да видите от 24-часовата графика как сънят, ежедневната активност и стресът влияят на вашите телесни ресурси. Докато графиката се актуализира на всеки 30 минути, текущото ви ниво на ресурси се актуализира по-често.

tiles-suunto-sleep

Sleep
Постоянният график на съня често е свързан с подобрено качество на съня и възстановяване. Sleep Tile ви помага да проследявате колко последователни са вашите часове на сън. Графиката показва продължителността на съня ви, времето за начало на съня и събуждане от последните седмици.

Маркираната област в графиката на съня представя последните 7 дни за вашия проследен сън. Това ви помага да проследявате, дали получавате достатъчно сън в дългосрочен план.

Продължителността на предишния ви сън и колко телесни ресурси сте възстановили по време на предишния сън също са показани в тази плочка.

tiles-suunto-this-week

This week
Поддържайте добър тренировъчен ритъм на седмично ниво и останете мотивирани.

tiles-suunto-overview

Overview (последните 4 седмици)
Поддържайте баланса на вашите тренировки и възстановяване и планирайте в бъдещето или правете корекции според нуждите.

бележка:

Картите за фитнес от Suunto ще показват само тренировки, записани с приложението Suunto Wear на вашия часовник.

Table of Content