Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Потребителско ръководство

Получавате известия на часовника си

Вашият часовник може също да показва всякакви съобщения, обаждания или известия, които получавате на телефона си.

Преглед на нови известия
Управление на вашите известия
Отговор или отхвърляне на повикване
Отговорете на съобщение с Android
Изберете кои известия да се показват на вашия часовник
Временно активирани известия без звук
Имате проблем с получаването на известия?

Преглед на нови известия

wear-os-new-notification

Когато получите ново известие, часовникът вибрира и показва известието в продължение на няколко секунди.

 • Докоснете върху известието и превъртете надолу, за да прочетете цялото съобщение.
 • Плъзнете надясно, за да отхвърлите известието.

Управление на вашите известия

wear-os-notification-stream

Ако не реагирате на известие, когато то пристигне, съобщението се запазва във вашия поток от известия. Малък пръстен в долната част на циферблата на часовника показва, че имате ново известие.

 • Докато сте на циферблата на часовника, плъзнете нагоре, за да превъртите известията си.
 • Докоснете, за да разширите съобщение, за да го прочетете и да реагирате на него.
 • Плъзнете наляво или надясно, за да отхвърлите известие.
 • За да изчистите всички известия, плъзнете с пръст до дъното на потока с известия и изберете Clear all.

Отговор или отхвърляне на повикване

wear-os-incoming-call

Ако получите повикване на телефона си, ще видите известие за входящо повикване на часовника си. Можете да реагирате на повикването от часовника си, но трябва да използвате телефона, за да извършите разговора.

 • Плъзнете наляво или докоснете върху зеления телефон, за да отговорите на повикване.
 • Плъзнете надясно или докоснете върху червения телефон, за даотхвърлите повикване.
 • За да откажете разговор с текст, докоснете върху More » Send message, след това изберете предварително написан текст.

Отговорете на съобщение с Android

wear-os-reply-to-message

Ако часовникът ви е сдвоен с телефон с Android, можете също да отговорите на съобщения на вашия часовник.

 1. Превъртете надолу до дъното на съобщението.
 2. Докоснете върху ReplyReply icon Wear OS.
 3. Настройки: Докоснете върху микрофона, за да кажете съобщението си, изберете клавиатурата или емоджи или превъртете надолу за предварително написани опции за съобщение.
 4. Ще видите отметка на часовника си, когато вашето съобщение бъде изпратено.

Изберете кои известия да се показват на вашия часовник

Ако искате, можете да спрете да получавате известия от конкретни приложения.

 1. Докато сте на циферблата на часовника, плъзнете надолу от горната част на екрана.
 2. Отидете на SettingsSettings icon Wear OS » Apps & notifications.
 3. Докоснете върху App notifications.
 4. Изберете от кои приложения искате да виждате известия.
бележка:

Можете също да персонализирате настройките си за известяване в приложението Wear OS by Google на вашия телефон.

Временно активирани известия без звук

 1. Докато сте на циферблата на часовника, плъзнете надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете върху Do not disturbDoNotDisturb icon Wear OS.

Когато сте включили Do not disturb, часовникът ви няма да вибрира или да показва известия, когато пристигнат, но все пак можете да ги видите в потока с известия.

Имате проблем с получаването на известия?

 • Уверете се, че вашият часовник е свързан с приложението Wear OS by Google на вашия телефон.
 • Проверете дали телефонът ви е свързан с интернет.
 • Проверете дали Do not disturb е активно на вашия часовник.
 • Уверете се, че не сте изключили известията за конкретни приложения.
 • Уверете се, че получавате известия на телефона си.
 • Уверете се, че часовникът ви е сдвоен с вашия телефон.

Table of Content