Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Потребителско ръководство

Нулирайте часовника си до фабричните настройки

Ако имате проблеми с часовника си, може да се наложи да нулирате първоначалните му настройки.

Когато възстановите часовника до фабричните настройки, следните действия се извършват автоматично:

  • Данните, които се съхраняват на часовника ви, са** заличени.** (включително вашите тренировки)
  • Инсталираните приложения и техните данни са заличени.
  • Системните настройки и предпочитания са заличени.
  • Часовникът ви е раздвоен от телефона ви. Ще трябва да сдвоите часовника си отново с телефона си.
бележка:

Никога не забравяйте да синхронизирате (и запазите) своите тренировки в Мобилно приложение Suunto на вашия телефон. Ако се наложи да нулирате часовника си, всички несинхронизирани тренировки в Дневника ще бъдат загубени.

Нулирайте часовника си до фабричните настройки

  1. Докато сте на циферблата на часовника, плъзнете надолу от горната част на екрана.
  2. Докоснете върху SettingsSettings icon Wear OS » System » Disconnect and reset.
  3. Потвърдете избора си, като почукате върху Checkmark icon Wear OS.

Настройка и сдвояване след фабрично нулиране

Ако сдвоявате часовника си с iPhone, трябва ръчно да премахнете вашия Suunto 7 от списъка на сдвоени Bluetooth устройства в настройките на Bluetooth на телефона ви след фабрично нулиране. След това можете да настроите и сдвоите часовника си с приложението Wear OS by Google на телефона си.

бележка:

За да свържете отново часовника си с мобилното приложение Suunto на телефона си, първо трябва да забравите часовника в мобилното приложение Suunto, след което да се свържете отново.

suunto-mobile-app-forget-watch

Table of Content