Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Потребителско ръководство

Промяна на настройките

Можете да променяте всички настройки на часовника директно от часовника.

За да промените настройка:

  1. Плъзнете надолу, докато видите иконата за настройки, и я докоснете.

Settings icon Spartan

  1. Превъртете през менюто с настройки, като плъзнете нагоре или надолу или като натиснете горния или долния бутон.

Settings menu Spartan

  1. Изберете настройка, като докоснете името на настройката или натиснете средния бутон, когато настройката е маркирана. Върнете се в менюто, като плъзнете надясно или изберете Back.
  2. За настройки с обхват на стойност, променете стойността, като плъзнете нагоре или надолу или като натиснете горния или долния бутон.

Backlight mode Spartan-1

  1. За настройки само с две стойности, като включване или изключване, променете стойността, като докоснете настройката или натиснете средния бутон.

24hour time

подшушвам:

Можете също така да отворите общите настройки от циферблата на часовника, като задържите средния бутон натиснат, за да отворите менюто за преки пътища.

Do Not Disturb S9 Peak

Table of Content