Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Потребителско ръководство

Сдвояване на POD и сензори

Сдвоявайте своя часовник с различни Bluetooth Smart POD и сензори, за да събирате допълнителна информация като мощност при колоездене, докато записвате тренировка.

Suunto 9 Peak поддържа следните видове POD и сензори:

 • Сърдечен ритъм
 • За велосипед
 • За мощност
 • За крак
бележка:

Не можете да сдвоите нищо, ако е активиран самолетният режим. Изключете самолетния режим преди сдвояване. Вижте Самолетен режим.

За сдвояване с POD или сензор:

 1. Отидете в настройките на часовника и изберете Connectivity (Свързваемост).
 2. Изберете Pair sensor (Сдвояване на сензор), за да видите списък с видовете сензори.
 3. Плъзнете надолу, за да видите целия списък, и докоснете вида сензор, който желаете да сдвоите.

Sensor list

 1. Следвайте инструкциите на часовника, за да завършите сдвояването (консултирайте се с ръководството за сензора или за POD устройството, ако е нужно) и натиснете средния бутон, за да стигнете до следващата стъпка.

Sensor paired

Ако POD има задължителни настройки, като дължина на манивелата при POD с ръчно захранване, ще трябва да въведете стойност по време на процеса на сдвояване.

Когато има свързан POD или сензор, вашият часовник ще започне да го търси, веднага щом изберете спортен режим, при който се използва този тип сензор.

Можете да видите пълен списък на сдвоените устройства във вашия часовник от настройките в Connectivity (Свързване) » Paired devices(Сдвоени устройства).

От този списък можете да премахнете (изключите) устройството, ако е необходимо. Изберете устройството, което искате да премахнете и докоснете Forget (Забрави).

Калибриране на POD за велосипед

При POD-ове за велосипеди трябва да зададете обиколката на колелата в часовника си. Обиколката трябва да се посочи в милиметри и се прави като стъпка от калибрацията. Ако смените колелата на велосипеда си (с колела с различна обиколка), настройката за обиколка на колелата в часовника също трябва да се промени.

За да промените обиколката на колелата:

 1. От настройките отидете на Connectivity » Paired devices.
 2. Изберете Bike POD.
 3. Изберете новата обиколка на колелата.

Калибриране на POD за крак

Когато сдвоите POD устройство за крак, вашият часовник автоматично калибрира POD устройството, като използва GPS. Препоръчваме ви да използвате автоматичното калибриране, но ако е нужно, можете да го деактивирате от настройките на POD устройството в Connectivity (Свързаност) » Paired devices (Сдвоени сензори).

За първото калибриране с GPS трябва да изберете спортен режим, при който се използва POD устройството за крак, като точността на GPS-a е зададена на Best(Най-висока) (Най-висока). Стартирайте записа и бягайте с постоянно темпо върху равен терен, ако е възможно, за поне 15 минути.

При първоначалното калибриране бягайте в своето нормално средно темпо, след което спрете записа на упражнението. Следващия път, когато използвате POD устройството за крак, калибрирането ще е готово.

Часовникът ви отново калибрира POD устройството за крак автоматично, когато е нужно, щом има налична GPS скорост.

Калибриране на POD за измерване на изразходвана енергия

За POD устройствата, които измерват изразходваната енергия, трябва да започнете калибрирането от опциите в спортния режим на часовника си.

За калибриране на POD за измерване на изразходвана енергия:

 1. Сдвоете POD за измерване на изразходваната енергия с часовника си, ако вече не сте го направили.
 2. Изберете спортен режим, който използва такова POD устройство, след което отворете опциите в спортния режим.
 3. Изберете Calibrate power POD(Калибриране на POD за мощност) и следвайте инструкциите на часовника.

От време на време трябва да калибрирате повторно вашето POD устройство за измерване на изразходваната енергия.

Table of Content