Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Потребителско ръководство

Бутон и заключване на екрана

Докато записвате тренировка, можете да заключите бутоните, като задържите долния десен бутон натиснат. След като бъде заключен, не можете да извършвате действия, които изискват взаимодействие с бутоните (създаване на обиколки, пауза/край на тренировката и др.), но можете да превъртате изгледите на дисплея и да включите подсветката с натискане на който и да било бутон, ако подсветката е в автоматичен режим.

За да отключите всичко, задръжте натиснат долния десен бутон отново.

Когато не записвате тренировка, екранът се заключва и потъмнява след една минута бездействие. За да активирате екрана, натиснете произволен бутон.

Екранът също така заспива (изгасва) след период на бездействие. Всякакво движение включва екрана отново.

Table of Content