Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Потребителско ръководство

Режим „Не безпокой”

Режимът „Не безпокой” е настройка, която заглушава всички звуци и вибрации, и затъмнява екрана, което я прави много полезна, когато например носите часовника в театър или друга обстановка, където искате да работи, както обикновено, но без да издава звуци.

За да включите/изключите режим „Не безпокой”:

  1. От циферблата на часовника задръжте натиснат средния бутон, за да отворите менюто за бързи команди.
  2. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите до режим „Не безпокой”.
  3. Докоснете екрана или натиснете средния бутон, за да потвърдите избора си.

Do Not Disturb S9 Peak

Ако имате настроена аларма, тя прозвучава както обикновено и деактивира режима „Не безпокой”, освен ако не я спрете.

Table of Content