Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Потребителско ръководство

Журнал

Можете да отворите бележника с логове, като плъзнете надолу или натиснете горния бутон, докато видите иконата на бележника с логове.

Logbook icon

Докоснете съответния лог, който искате да видите и превъртете през лога, като плъзнете нагоре или надолу или като натиснете горния или долния десен бутон.

Log list

бележка:

Логът остава в сиво, докато не бъде синхронизиран с вашия онлайн акаунт.

За да излезете от лога, плъзнете надясно или задръжте средния бутон натиснат. Можете също така бързо да докоснете екрана два пъти, за да се върнете на циферблата на часовника.

Table of Content