Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Pro Gabay sa User

Mga Alarma

Sa Alarms menu ng iyong relo, sa Settings maaari kang magtakda ng iba't ibang uri ng adaptibong alarma.

Maaari kang magtakda ng alarma para sa pagsikat at paglubog ng araw pati na rin para sa bagyo.

Mga alarma sa pagsikat at paglubog ng araw

Ang mga alarma sa pagsikat/paglubog ng araw na nasa iyong Suunto 9 Peak Pro ay mga adaptibong alarma na nakabatay sa iyong lokasyon. Sa halip na magtakda ng fixed na oras, itatakda mo ang alarma para sa kung gaano kaaga mo nais na maabisuhan bago ang aktuwal na pagsikat o paglubog ng araw.

Natutukoy ang mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw gamit ang GPS, kaya dumedepende ang iyong relo sa GPS data mula sa huling paggamit mo ng GPS.

Para itakda ang mga alarma ng pagsikat/paglubog ng araw:

  1. Sa watch face, pindutin nang matagal ang gitnang button at mag-scroll pababa at piliin ang Alarms.
  2. Mag-scroll papunta sa alarma na nais mong itakda at piliin sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button.

    SunriseSunset alarm toggle S9PP

  3. Itakda ang mga gustong oras at minuto bago ang pagsikat/paglubog ng araw sa pamamagitan ng pag-scroll pataas/pababa gamit ang itaas at ibabang button at pagkumpirma gamit ang gitnang button.

    Time before sunset sunrise S9PP

  4. Pindutin ang gitnang button para kumpirmahin at lumabas.
TIP:

May available ding watch face na nagpapakita ng mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw.

PAALALA:

Kailangan ng mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw ng GPS fix. Blangko ang mga oras hanggang sa mayroon nang available na GPS data.

Alarma ng bagyo

Ang malaking pagbagsak ng barometric pressure ay karaniwang nangangahulugan na may paparating na bagyo at na kailangan mong sumilong. Kapag aktibo ang alarma ng bagyo, mag-a-alarm ang Suunto 9 Peak Pro at magpapakita ng simbolo ng bagyo kapag bumaba ang pressure sa 4 hPa (0.12 inHg) o higit pa sa loob ng 3 oras.

Para i-activate ang alarma ng bagyo:

  1. Sa watch face, pindutin nang matagal ang gitnang button at mag-scroll papunta sa Alarms at pumasok sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button.
  2. Mag-scroll papunta sa Storm alarm at i-toggle on/off sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button.

Kapag tumunog ang alarma ng bagyo, tinitigil ng pagpindot ng anumang button ang alarma. Kung walang pinindot na button, tatagal ang notipikasyon na alarma ng isang minuto. Mananatiling nasa display ang simbolo ng bagyo hanggang sa umayos ang lagay ng panahon (bumagal ang pagbagsak ng pressure).

Storm alarm active S9PP

Table of Content