Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto 9 Peak Pro Gabay sa User

Pagtulog

Mahalaga ang magandang tulog sa gabi para sa isang malusog na isip at katawan. Maaari mong gamitin ang iyong relo upang i-track ang iyong pagtulog at subaybayan kung ilan ang average na dami ng oras ng tulog ang nakukuha mo.

Kapag isinuot mo ang iyong relo sa pagtulog, ita-track ng Suunto 9 Peak Pro ang iyong pagtulog batay sa data ng accelerometer.

Para i-track ang pagtulog:

  1. Pumunta sa mga setting ng iyong relo, mag-scroll pababa sa Sleep at pindutin ang gitnang button (o i-activate ang pag-track ng pagtulog sa sleep widget).
  2. I-on ang Sleep tracking.

    Sleeptracking

  3. Itakda ang mga oras ng pagtulog at paggising ayon sa iyong normal na iskedyul ng pagtulog.

Pagkatapos mong maitakda ang oras ng pagtulog mo, puwede mong piliing ilagay ang iyong relo sa Do Not Disturb mode sa oras ng pagtulog mo at pagpasyahan din kung gusto mong sukatin ang iyong Blood oxygen habang natutulog ka.

Inaalam ng hakbang 3 sa itaas ang oras ng pagtulog mo. Ginagamit ng relo mo ang panahong iyon para alamin kung anong oras ka natutulog (sa oras ng iyong pagtulog) at iniuulat ang lahat ng pagtulog bilang iisang sesyon. Kung, halimbawa, babangon ka para uminon ng tubig sa gabi, iniuulat pa rin ng iyong relo ang anumang pagtulog pagkatapos niyon bilang kaparehong sesyon.

PAALALA:

Kung matutulog ka bago ang oras ng iyong pagtulog at gigising din pagkatapos ng oras ng iyong pagtulog, hindi iyon bibilangin ng iyong relo bilang isang sesyon ng pagtulog. Dapat mong itakda ang oras ng iyong pagtulog ayon sa posibleng pinakamaagang oras ng pagtulog mo at ang pinaka-late na oras ng iyong paggising.

Kapag na-enable mo na ang pag-track ng pagtulog, maaari mo ring itakda ang iyong target sa pagtulog. Kailangan ng isang karaniwang adult ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog sa isang araw, bagaman maaaring iba ang iyong ideyal na tagal ng tulog kaysa sa karaniwan.

Mga trend sa pagtulog

Pagkagising mo, may bubungad sa iyong buod ng iyong pagtulog. Kasama sa buod, halimbawa, ang kabuuang durasyon ng iyong pagtulog, pati na rin ang tinantyang oras na gising ka (gumagalaw-galaw) at ang oras na nasa malalim kang pagtulog (walang paggalaw).

Karagdagan pa sa buod ng pagtulog, maaari mong subaybayan ang iyong pangkalahatang trend sa pagtulog gamit ang sleep widget. Sa watch face, mag-swipe pataas o pindutin ang ibabang button at piliin ang Sleep widget. Ipinapakita ng unang view ang iyong huling pagtulog at ang isang graph ng nakalipas na pitong araw.

SleepWidget

Habang nasa sleep widget, maaari kang mag-swipe pataas upang makita ang mga detalye ng iyong huling pagtulog.

PAALALA:

Batay lamang sa paggalaw ang lahat ng mga pagsukat sa pagtulog, kaya mga pagtatantya ang mga ito na maaaring hindi sumasalamin sa aktuwal mong mga nakagawian sa pagtulog.

Kalidad ng pagtulog

Bukod sa durasyon, maaari ring i-assess ng iyong relo ang kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pagsubaybay sa pag-iiba-iba ng heart rate habang natutulog. Ang pag-iiba-iba ay isang indikasyon ng kung gaano ka natutulungan ng iyong pagtulog na makapagpahinga at makapag-recover. Ipinapakita ang kalidad ng pagtulog sa scale na 0 hanggang 100 sa buod ng pagtulog, kung saan 100 ang pinakamagandang kalidad.

Pagsukat sa heart rate, oxygen sa dugo, at heart rate variability (HRV) habang natutulog

Kung isusuot mo ang iyong relo sa gabi, puwede kang makakuha ng karagdagang feedback tungkol sa iyong heart rate, HRV, at antas ng oxygen sa dugo (kailangang i-activate sa mga setting ng pag-track ng pagtulog) habang natutulog. Para mapanatiling naka-on ang optical heart rate sa gabi, siguruhing naka-enable ang Pang-araw-araw na HR (tingnan ang Heart rate).

Awtomatikong Do Not Disturb mode

Maaari mong gamitin ang awtomatikong Do Not Disturb na setting para awtomatikong i-enable ang Do Not Disturb mode habang natutulog ka.

Table of Content