Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Pro Gabay sa User

Mga resource

Magandang indikasyon ng antas ng enerhiya ng iyong katawan ang mga resource at katumbas nito ang iyong kakayahang harapin ang stress at mga hamon sa araw-araw.

Ginagamit ng stress at pisikal na aktibidad ang iyong mga resource, habang ibinabalik naman ang mga ito ng pahinga at pag-recover. Ang magandang pagtulog ay mahalagang bahagi ng pagtiyak na mayroon ang iyong katawan ng mga kailangan nitong resource.

Kapag matataas ang iyong resource level, malamang ay maganda at malakas ang iyong pakiramdam. Kung tatakbo ka kapag matataas ang iyong resource, posibleng maging mahusay ang iyong pagtakbo dahil mayroon ang iyong katawan ng enerhiyang kailangan nito para umangkop at humusay bilang resulta.

Kung mata-track mo ang iyong mga resource, magagawa mong matalinong pamahalaan at gamitin ang mga ito. Maaari mo ring gamitin ang iyong mga resource level bilang gabay sa pagtukoy ng mga salik sa stress, mga personal na estratehiya sa pag-boost ng epektibong pag-recover, at epekto ng magandang nutrisyon.

Gumagamit ang stress at pag-recover ng mga reading ng optical heart sensor at para makuha ang mga iyon sa isang araw, dapat naka-enable ang pang-araw-araw na HR, tingnan ang Heart rate.

Mahalaga na ang iyong Max HR at Rest HR ay nakatakdang tumugma sa iyong heart rate para masiguro na mga tumpak na reading ang makukuha mo. Bilang default, nakatakda ang Rest HR sa 60 bpm at ang Max HR ay nakabase sa iyong edad.

Madaling mabago ang mga value ng HR na ito sa mga setting sa ilalim ng General » Personal.

TIP:

Gamitin ang pinakamababang reading ng heart rate na nasukat habang natutulog ka bilang iyong Rest HR.

Sa watch face, pindutin ang ibabang button para mag-scroll papunta sa resources widget.

Resources Widget

Ipinapahiwatig ng kulay sa paligid ng widget icon ang iyong pangkalahatang resource level. Kung kulay berde ito, ibig sabihin, nakaka-recover ka na. Sinasabi sa iyo ng status ang kasalukuyan mong kalagayan (aktibo, hindi aktibo, nagre-recover o naii-stress). Ipinapakita ng bar chart ang iyong mga resource sa nakalipas na 16 oras, at ang value ng porsyento ay isang pagtatantya ng iyong kasalukuyang resource level.

Table of Content