Pagpapalit ng baterya ng HR belt
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Gabay ng Gumagamit - 2.0

Table of Content

Pagpapalit ng baterya ng HR belt

Palitan ang baterya tulad ng inilalarawan dito:

replace comfort belt battery