Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Gabay sa User - 2.1

Pagkuha ng mga hindi tamang reading

Profile ng ALTIMETER + hindi gumagalaw + pagbabago sa lagay ng panahon

Kung naka-on ang profile ng iyong Altimeter (Altimeter) sa pinahabang tagal ng panahon na ang aparato ay nasa naka-fix na lokasyon habang nagbabago ang lokal na lagay ng panahon, magbibigay ang aparato ng mga hindi tamang reading ng altitude.

Profile ng ALTIMETER + gumagalaw na altitude + pagbabago sa lagay ng panahon

Kung naka-on ang profile ng iyong Altimeter (Altimeter) at madalas magbago ang lagay ng panahon habang paakyat ka sa altitude o pababa sa altitude, bibigyan ka ng aparato ng mga hindi tamang reading.

Profile ng BAROMETER + gumagalaw na altitude

Kung naka-on ang profile ng Barometer (Barometer) sa pinahabang tagal ng panahon habang umaakyat ka sa altitude o bumababa sa altitude, ipinapalagay ng aparato na hindi ka gumagalaw at pinapakahulugan ang iyong mga pagbabago sa altitude bilang mga pagbabago sa air pressure sa sea level. Kung gayon, bibigyan ka nito ng hindi tamang mga reading ng air pressure sa sea level.

Gamitin ang halimbawa: Pag-set sa reperensyang value ng altitude

Nasa pangalawang araw ka ng iyong dalawang araw na hike. Natuklasan mong nakalimutan mong baguhin ang Barometer (Barometer) na profile tungo sa Altimeter (Altimeter) profile nang magsimula kang gumalaw noong umaga. Alam mo nang ang kasalukuyang mga reading ng altitude ng iyong Suunto Ambit2 ay mali. Kaya, nag-hike ka sa pinakamalapit na lokasyong ipinapakita sa iyong topographic map kung saan ibinibigay ang reperensyang value ng altitude. Itatama mo ang reperensyang value ng altitude ng iyong Suunto Ambit2 nang naaayon at lilipat mula Barometer (Barometer) tungo sa Altimeter (Altimeter) na profile. Tamang muli ang mga reading ng iyong altitude.

Table of Content