Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Gabay sa User - 2.1

Paggamit sa profile na Altimeter (Altimeter)

Kinakalkula ng Altimeter (Altimeter) na profile ang altitude batay sa mga reperensyang value. Ang reperensyang value ay maaaring numero ng air pressure sa sea level o numero ng altitude. Kapag ang Altimeter (Altimeter) na profile ay naka-activate, ang icon ng altimeter ay ipinapakita sa display. Para sa impormasyon tungkol sa pag-set ng profile, tingnan ang Pag-set ng mga profile.

Kapag ang Altimeter (Altimter) profile ay naka-activate, magagamit mo ang mga sumusunod na view:

  • itaas na row: ang kasalukuyan mong altitude
  • gitnang row: impormasyon sa altitude sa isang 12-oras na timeline na naka-graph
  • ibabang row: magpalit-palit sa pagitan ng oras at temperatura gamit ang View

alti mode

PAALALA:

Kung suot mo ang iyong Suunto Ambit2 sa iyong pupulsuhan, kailangan mo itong tanggalin para makakuha ng tumpak na reading ng temperatura dahil maaapektuhan ng temperatura ng iyong katawan ang unang reading.

Table of Content