Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Gabay sa User - 2.1

Mga indicator ng panahon

Maliban sa barometer graph (tingnan ang Paggamit sa Barometer (Barometer) na profile), ang Suunto Ambit2 ay may dalawang indicator ng panahon: lagay ng panahon at hudyat ng bagyo.

Ang indicator ng lagay ng panahon ay makikita bilang isang view sa Time na mode, na magbibigay sa iyo ng mabilis na paraan upang matingnan ang pabago-bagong lagay ng panahon.

weather trend Ambit2

Ang tagapaghiwatig ng lagay ng panahon ay binubuo ng dalawang linyang nag-aanyong arrow. Ang bawat linya ay sumasagisag ng 3-oras na panahon. Ang pagbabago sa barometric pressure na mas malaki sa 2 hPa / 0.59 inHg sa mahigit tatlong oras ay nagiging dahilan ng pagbabago sa direksyon ng arrow. Halimbawa:

ICON weather trend droppingmatindi ang pagbaba ng pressure sa nakalipas na anim na oras
ICON weather trend steady risinghindi nagbabago ang pressure, ngunit matindi ang pagtaas sa nakalipas na tatlong oras
ICON weather trend rising droppingmatindi ang pagtaas ng pressure, ngunit matindi ang pagbaba sa nakalipas na tatlong oras

Hudyat ng bagyo

Ang ibig sabihin ng malaking pagbagsak sa barometric pressure ay karaniwang magkakabagyo at kailangan mong sumilong. Kapag aktibo ang hudyat ng bagyo, ang Suunto Ambit2ay magpapatunog ng alarma at magfa-flash ng symbol ng bagyo kapag bumaba ang pressure sa 4 hPa / 0.12 inHg o mas mababa pa sa loob ng tatlong oras.

PAALALA:

Hindi gumagana ang hudyat ng bagyo kapag naka-activate ang altimeter na profile. Tingnan ang Pag-set ng mga profile.

Upang i-activate ang Storm alarm (Hudyat ng bagyo):

  1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll sa Alti-baro (Alti-baro) gamit ang Light Lock at pumasok gamit ang Next.
  3. Pindutin ang Next upang piliin ang Storm Alarm (Hudyat ng bagyo) .
  4. Itakda ang hudyat ng bagyo sa On (Naka-on) o Off (Naka-off) gamit ang iyong Start Stop o Light Lock at tanggapin gamit ang Next.

activating storm alarm

Kapag nagkaroon ng hudyat ng bagyo, tinatapos ng pagpindot sa kahit anong button ang hudyat. Kung walang pipindutin na button, uulit ang hudyat ng isang beses pagkatapos ng limang minuto. Mananatiling nasa display ang simbolo ng bagyo hanggang sa umayos ang lagay ng panahon (kapag bumagal ang pagbagsak ng pressure).

May isang espesyal na lap (na tinatawag na 'hudyat ng bagyo') na nagaganap kapag nagkaroon ng hudyat ng bagyo habang nagre-record ng ehersisyo.

TIP:

Maaari mo ring i-activate o i-deactivate ang hudyat ng bago sa pamamagitan ng mga opsyon ng menu sa isang sport mode.

Table of Content