Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Gabay sa User - 2.1

Paggamit sa Barometer (Barometer) na profile

Pinapakita ng Barometer (Barometer) ang kasalukuyang air pressure sa sea level.
 Nakabatay ito sa mga idinagdag na reperensyang value sa mga setting at sa palaging sinusukat na absolute air pressure. Para sa impormasyon tungkol sa pag-set ng reperensyang value, tingnan ang Pag-set ng mga reperensyang value.

Ang mga pagbabago sa air pressure sa sea level ay inilalarawan sa talangguhit sa gitnang hanay ng display. Ipinapakita ng display ang nairekord sa huling 26 na oras na may pagitan ng pagrekord na 15 minuto.

Kapag ang Barometer (Barometer) na profile ay naka-activate, ang icon ng barometer ay ipinapakita sa display. Para sa impormasyon sa pagse-set ng Alto & Baro na profile, tingnan ang Pag-set ng mga profile.

Kapag ang Barometer (Barometer) na profile ay naka-activate, Suunto Ambit2 ang sumusunod na impormasyong barometric ay ipinapakita:

  • itaas na row: ang kasalukuyang air pressure sa sea level
  • gitnang row: isang graph na nagpapakita ng data ng pressure sa sea level sa nakalipas na 27 oras (1 oras na pagitan ng pag-record)
  • ibabang row: magpalipat-lipat sa pagitan ng mga reperensyang value ng temperatura, oras at altitude gamit ang View

baro mode

Ang reperensyang altitude ay ang pinakahuling altitude na ginamit sa Alti & Baro na mode. Maaari itong:

  • ang altitude na itinakda mo bilang reperensyang altitude sa Barometer (Barometer) na profile, o
  • ang pinakahuling altitude na nai-log sa Automatic (Awtomatiko) na profile bago lumipat sa Barometer (Barometer) na profile.
PAALALA:

Kung suot mo ang iyong Suunto Ambit2 sa iyong pupulsuhan, kailangan mo itong tanggalin para makakuha ng tumpak na reading ng temperatura dahil maaapektuhan ng temperatura ng iyong katawan ang unang reading.

Table of Content