Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Превключване на негативен дисплей

Можете да превключвате дисплея на своя Suunto Ambit2 R от светъл към тъмен и обратното.

За да превключите дисплея в настройките:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да влезете в General (Общи) настройки.
  3. Натиснете Next, за да влезете в Tones/display (Тонове/дисплей).
  4. Превъртете до Invert display (Превключване на дисплея) с бутона Start Stop и потвърдете с Next.

inverting display

подшушвам:

Можете също така да превключите дисплея на своя Suunto Ambit2 R от светъл към тъмен, като задържите View натиснат, докато сте в режим Time (Време), спортен режим, режим на навигация или използвате хронометъра и таймерите.

Table of Content