Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Персонални спортни режими

В допълнение към спортните режими по подразбиране, съхранени в часовника, можете да създавате и редактирате персонални спортни режими в Movescount.

Персоналният спортен режим може да съдържа от 1 до 8 различни дисплея за спортен режим. Можете да изберете кои данни се появяват на всеки дисплей от подробен списък. Можете например да персонализирате специфични за спорта ограничения на сърдечния ритъм, разстояние за автоматична обиколка, или честотата на записване, за да оптимизирате точността и живота на батерията.

Всеки спортен режим с активиран GPS може също така да използва опцията “Бърза навигация”. По подразбиране тази опция е изключена. Когато изберете POI или маршрут, в началото на тренировката получавате изскачащ списък с POI и маршрути, които сте дефинирали в своя часовник.

Можете да прехвърлите до 10 различни спортни режима, създадени в Movescount, към своя Suunto Ambit2 R. В даден момент може да бъде активен само един спортен режим.

подшушвам:

Можете също така да редактирате спортните режими по подразбиране в Movescount.

Можете да настроите часовника автоматично да превърта през дисплеите на вашите спортни режими, като използвате Autoscroll (Автопревъртане). Активирайте функцията и посочете колко дълго да се показват дисплеите на вашия персонален спортен режим в Movescount. Можете да включвате или изключвате Autoscroll (Автопревъртане) по време на тренировка без никакъв ефект върху вашите настройки в Movescount.

За да включите/изключите Autoscroll (Автопревъртане) по време на тренировка:

  1. Докато сте в спортен режим, дръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Превъртете до Activate (Активиране) с Light Lock и го изберете с Next.
  3. Превъртете до Autoscroll (Автопревъртане) със Start Stop и го изберете с Next.
  4. Натиснете Start Stop или Light Lock, за да настроите Autoscroll (Автопревъртане)On/Off (Вкл/Изкл) и потвърдете с Next.

autoscroll

Table of Content