Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Калибриране на компаса

Режимът Compass (Компас) иска от вас да калибрирате компаса, преди да можете да го използвате. Ако вече сте калибрирали компаса и желаете да го калибрирате повторно, можете да отворите опцията за калибрация от менюто с опции.

За калибриране на компаса:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до general (общи) с Light Lock и изберете с Next.
  3. Превъртете до Compass (Компас) със Start Stop или Light Lock и влезте с Next.
  4. Натиснете Next, за да изберете Calibration (Калибрация).
  5. Завъртете и наклонете часовника в различни посоки, докато не издаде звук, с който показва, че калибрацията е приключила.

calibrating compass Ambit2

Ако калибрацията е успешна, ще се покаже текстът Calibration successful (Успешна калибрация). Ако калибрацията не успее, ще се покаже текстът Calibration failed (Неуспешна калибрация). За да опитате калибрацията повторно, натиснете Start Stop.

Table of Content