Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Навигация по маршрут

Добавяне на маршрут

Можете да създадете маршрут в Movescount или да импортирате маршрут, създаден с друг часовник, от вашия компютър към Movescount. Можете също така да запишете маршрут със своя Suunto Ambit2 R и да го качите в Movescount; вижте Записване на пътища.

За да добавите маршрут:

 1. Отидете на www.movescount.com. Следвайте инструкциите за импортиране или създаване на маршрут.
 2. Активирайте Suuntolink и свържете своя Suunto Ambit2 R към компютъра със Suunto USB кабела. Маршрутът автоматично се прехвърля в часовника.
бележка:

Уверете се, че маршрутът, който искате да прехвърлите към своя Suunto Ambit2 R, е бил избран в Movescount.

Навигиране по маршрут

Можете да навигирате по маршрут, който сте свалили на своя Suunto Ambit2 R от Movescount; вижте Добавяне на маршрут.

бележка:

Можете също така да навигирате като спортен режим; вижте Навигиране по време на тренировка.

За да навигирате по маршрут:

 1. Влезте в спортен режим, който е с активиран GPS, и задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Превъртете до navigation (навигация) със Start Stop и влезте с Next.
 3. Превъртете до Routes (Маршрути) със Start Stop и влезте с Next. Часовникът показва броя записани маршрути и след това - списък с всички ваши маршрути.
 4. Превъртете до маршрута, по който желаете да навигирате, със Start Stop или Light Lock. Изберете с Next.
 5. Часовникът показва всички маркери по избрания маршрут. Превъртете до маркера, който желаете да използвате като начална точка, със Start Stop или Light Lock. Потвърдете с Next.
 6. Натиснете Next, за да изберете Navigate (Навигиране).
 7. Ако сте избрали маркер по средата на маршрута, Suunto Ambit2 R ви пита в каква посока да е навигацията. Натиснете Start Stop, за да изберете Forwards (Напред) или Light Lock, за да изберете Backwards (Назад). Ако сте избрали първия маркер за начална точка, Suunto Ambit2 R навигира по маршрута напред (от първия към последния маркер). Ако сте избрали последния маркер за начална точка, Suunto Ambit2 R навигира по маршрута назад (от последния към първия маркер).
 8. Ако използвате компаса за пръв път, се налага да го калибрирате. За повече информация вижте Калибриране на компаса. След като активирате компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), когато намери сигнал.
 9. Започнете навигиране към първия маркер по маршрута. Часовникът ви уведомява, когато приближавате маркера, и автоматично започва да навигира към следващия маркер по маршрута.
 10. Преди последния маркер от маршрута часовникът ви уведомява, че сте пристигнали на дестинацията си.

navigating route AMBIT2 R

navigating route2 Ambit2

За да прескочите маркер от маршрута:

 1. Докато навигирате по маршрут, задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да изберете Navigation (Навигация).
 3. Превъртете до Skip waypoing (Прескачане на маркер) със Start Stop и изберете с Next. Часовникът прескача маркера и започва да навигира директно към следващия маркер по маршрута.

skipping waypoint Ambit2

По време на навигация

По време на навигация натиснете View, за да превключвате между следните изгледи:

 1. изглед с целия път, който показва пълния маршрут
 2. увеличен изглед на маршрута. По подразбиране увеличеният изглед е мащабиран до 200 m/0.125 mi или повече, ако сте отдалечени от маршрута. Можете да промените ориентацията на картата в настройките на часовника от General (Общи) / Map (Карта).
 3. навигационен изглед с маркери

during navigation Ambit2

Изглед на цял път

Изгледът на целия път ви показва следната информация:

 • (1) стрелка, която показва вашето местонахождение и сочи в посоката, в която се движите.
 • (2) следващия маркер по маршрута
 • (3) първия и последния маркер от маршрута
 • (4) Най-близката POI се показва като икона.
 • (5) мащаб, в който се показва изгледът на целия път

fulltrack view Ambit2

бележка:

В изгледа на целия път север винаги е нагоре.

Навигационен изглед с маркери

Навигационният изглед с маркери ви показва следната информация:

 • (1) стрелка, сочеща към следващия маркер
 • (2) разстоянието до следващия маркер
 • (3) следващия маркер, към който се движите

waypoint view Ambit2

Изтриване на маршрут

Можете да изтривате и деактивирате маршрути в Movescount.

За да изтриете маршрут:

 1. Отидете на www.movescount.com и следвайте инструкциите за изтриване или деактивиране на маршрут.
 2. Активирайте Suuntolink и свържете своя Suunto Ambit2 R към компютъра със Suunto USB кабела. Когато настройките се синхронизират, маршрутът автоматично се премахва от часовника.

Table of Content