Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Регулиране на настройките

Регулиране на настройките

За отваряне и регулиране на настройките:

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртайте менюто със Start Stop и Light Lock.
 3. Натиснете Next, за да влезете в дадена настройка.
 4. Натискайте Start Stop и Light Lock, за да регулирате стойностите на настройката.
 5. Натиснете Back Lap, за да се върнете към предишния изглед в настройките, или задръжте Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

adjusting settings Ambit2

Имате достъп до следните опции:

Personal (Лични)

 • Birth year (Година на раждане)
 • Weight (Тегло)
 • Max HR (Макс. СР)
 • Gender (Пол)

ОбщиFormats (Формати)

 • Language (Език)
 • Unit system (Мерна система)
  • Metric (Метрична)
  • Imperial (Имперска)
  • Advanced (Разширени): Позволява ви да персонализирате комбинация от имперски и метрични настройки по ваше желание в Movescount.
 • Position format (Формат на позицията):
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • Британска (BNG)
  • Финландска (ETRS-TM35FIN)
  • Финландска (KKJ)
  • Ирландска (IG)
  • Шведска (RT90)
  • Швейцарска (CH1903)
  • UTM NAD27 Аляска
  • UTM NAD27 Конус
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Формат на часа: 12-часов или 24-часов
 • Date format (Формат на датата): дд.мм.гг, мм/дд/гг

Time/date (Час/дата)

 • GPS timekeeping (Синхронизиране на часа с GPS): включено или изключено
 • Dual time (Двойно време): часове и минути
 • Alarm (Аларма): вкл/изкл, часове и минути
 • Time (Час): часове и минути
 • Date (Дата): година, месец, ден

Tones/display (Тонове/дисплей)

 • Invert display (Превключване на негативен дисплей): обръща цветовете на дисплея
 • Button lock (Заключване на бутоните)
  • Time mode lock (Заключване в режим “Време”): Заключване на бутоните в режим Time (Време).
   • Actions only (Само действия): Старт менюто и менюто с опции са заключени.
   • All buttons (Всички бутони): Всички бутони са заключени. Подсветката може да се активира в режим Night (Нощен).
  • Sport mode lock (Заключване в спортен режим): Заключване на бутоните в спортни режими.
   • Actions only (Само действия): Start Stop, Back Lap и менюто с опции са заключени по време на тренировка.
   • All buttons (Всички бутони): Всички бутони са заключени. Подсветката може да се активира в режим Night (Нощен).
 • Tones (Тонове):
  • All on (Всички включени): тоновете от бутони и системните тонове са активирани
  • Buttons Off (Бутони изключени): активирани са само системните тонове
  • All off (Всички изключени): всички тонове са изключени
 • Backlight (Подсветка): Mode (Режим):

  • Normal (Нормален): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете Light Lock и когато прозвучи алармата.
  • Off (Изключена): Подсветката не се включва нито при натискане на бутон, нито при прозвучаване на алармата.
  • Night (Нощен): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете който и да било бутон и когато прозвучи алармата. Използването на Night (Нощен) режим значително намалява живота на батерията.
  • Toggle (Превключване): Подсветката се включва, когато натиснете Light Lock. После остава включена, докато не натиснете Light Lock отново.

  • Brightness (Яркост): Регулира яркостта на подсветката (в проценти).

 • Display contrast (Контраст на дисплея): Регулира контраста на дисплея (в проценти).

Компас

 • Calibration (Калибрация): Започва калибрация на компаса.
 • Declination (Деклинация): Задава стойност на деклинация на компаса.

Map (Карта)

 • Orientation (Ориентация)
  • Heading up (С посока нагоре): Показва увеличената карта, като целевата посока сочи нагоре.
  • North up (Север нагоре): Показва увеличената карта, като северът сочи нагоре.
бележка:

Алармата ще прозвучи, дори когато всички тонове са изключени.

Pair (Сдвояване)

 • Bike PODs (POD за колело): Сдвояване с POD за колело.
 • Power POD (POD за мощност): Сдвояване с POD за мощност.
 • HR belt (Колан за СР): Сдвояване на колан за СР.
 • Foot POD (POD за крак): Сдвояване с POD за крак.
 • Cadence POD (POD за темпо): Сдвояване с POD за темпо.

icon-accessories-and-spare-partsactivity_tracker_largeadaptive_training_guidance_largealtimeter_largebarometer_largecaution-iconcompass_largeicon-connect-and-update-your-watchconnectivity_largecustomize-iconicon-dealer-locatorextra_long_battery_life_largefaq_icon_largefitness_level_largefits_most_wrist_sizes_largefused_track_largegps_navigation_largegps_via_phone_largeguides_icon_largeheart_rate_training_zones_largeicon-how-to-use-videoshunt_and_fish_largeintelligent_battery_technology_largelong_battery_life_largeicon-newsletternote-iconicon-online-service-requestoutdoo_functions_largeover_80_sport_modes_largeicon-product-registrationProduct_registration_icon_largerepair_icon_largerepair-serviceroute_navigation_largesapphire_glass_icon_largeicon-service-locatorsleep_largeicon-software-updatesstress_largeicon-supporticon-suunto-movescounttested_tough_largetip-icontouch_screen_largetraining_plans_largeicon-training-worldicon-tutorial-tuesdaysuser-guideicon-user-guide-topicvibration_largevideos_icon_largewarning-iconicon-warranty-informationwater_resistant_100m_largewater_resistant_30m_largewater_resistant_50m_largeicon-webshop-faqwireless_sync_largewrist_based_heart_rate_large